Я студент з України і мені потрібна допомога

  • Stratou bývania sú ohrozené tisícky rodín na Slovensku
  • V ústavnej starostlivosti je takmer 6000 detí a vážnou príčinou vyňatia dieťaťa z rodiny je strata bývania
  • Účinné nástroje pomoci ako podpora dostupného nájomného bývania, príspevok na bývanie či sociálna práca s ohrozenými rodinami nie sú využívané v plnej miere

 Už dnes žije na Slovensku takmer 6000 detí mimo vlastnej rodiny. Vážnou príčinou vyňatia dieťaťa z rodiny je strata bývania. V dôsledku pandémie, ekonomickej krízy a inflácie dnes hrozí, že o strechu nad hlavou prídu tisícky rodín. Úsmev ako dar preto opäť vyráža do ulíc s finančnou zbierkou, ktorá má pomôcť sanovať najakútnejšie potreby týchto rodín.

Spoločnosť Úsmev ako dar už viac ako 30 rokov iniciuje kroky za pomoc a zmiernenie chudoby rodín s deťmi, ktorá mnohokrát môže vyústiť do situácie bezdomovectva rodiny. Krutým následkom býva vyňatie dieťaťa z rodiny a jeho smerovanie do ústavnej starostlivosti štátu častokrát na mnoho rokov. „Dlhodobé následky a traumy s tým spojené dopadajú na plecia neziskového sektora  a dobrých ľudí. Na Úsmev ako dar sa obracajú desiatky rodín s prosbou o pomoc. Vďaka našim darcom a dobrým ľuďom sa nám darí pomáhať viac ako 300 rodinám ročne, bohužiaľ nedokážeme pomôcť všetkým, “ hovorí Štefan Adamjak, riaditeľ Úsmev ako dar.


Bezdomovectvo hrozí tisíckam rodín, dostupné nájomné bývanie môže pomôcť

Už dnes žije na Slovensku takmer 6000 detí mimo vlastnej rodiny. Vážnou príčinou vyňatia dieťaťa z rodiny je strata bývania. V dôsledku pandémie, ekonomickej krízy a inflácie však dnes hrozí, že o strechu nad hlavou prídu tisícky rodín. Riešenia Slovensko hľadá, avšak podľa Úsmevu ako dar, sa stačí inšpirovať overenými riešeniami z domova či zahraničia.

„Dnes sú slovenské rodiny už v takej situácii, že treba konať. Máme tu odskúšané riešenia, ktoré stačí len vziať a aplikovať vo väčšom meradle. Náš projekt dostupného nájomného bývania reálne dokázal, že vieme pomôcť ohrozeným rodinám a dokonca za zlomok nákladov, ktoré štát vynakladá na každé z detí umiestnené v Centrách pre deti a rodiny. Už aj preto treba robiť všetko pre to, aby sme rodinám pomohli a udržali ich spolu,“ dopĺňa Radoslav Dráb, riaditeľ košickej pobočky Úsmev ako dar.

 
V pomoci rodinám s bývaním sme pozadu za inými krajinami

V pomoci rodinám má Slovensko k dispozícii aj nástroj ako príspevok na bývanie, ktorý podľa Úsmevu ako dar nevyužívame v plnej miere. Príkladom ide susedná Česká republika. Kým na Slovensku príspevok na bývanie pre dvoj- a viacčlennú rodinu sotva presahuje 100 EUR, v Českej republike sa príspevok na bývanie pre 4-člennú rodinu iba začína na 400-eurovej hranici a je kľúčovým nástrojom na udržanie bývania. Podobný nástroj pomoci rodinám využívajú aj krajiny ako Rakúsko, Francúzsko či Portugalsko.

Pomôcť môže aj verejnosť podporou zbierky Úsmev ako dar

Na Medzinárodný deň rodiny odštartoval Úsmev ako dar tradičnú zbierku v uliciach slovenských miest, ktorú realizuje za pomoci študentov stredných škôl, ktorým nie je jedno, kde budú ohrozené rodiny bývať. V tričkách organizácie s logom Úsmev ako dar – aby rodina zostala spolu ich možno stretnúť až do 27. mája 2023. Verejnosť môže podporiť projekty pomoci rodinám v núdzi aj prostredníctvom usmev.sk/podporte.

„V uliciach miest hľadáme ľudí dobrej vôle, ktorí sú ochotní pomôcť deťom a rodinám v núdzi. Rovnako sa s prosbou o pomoc týmto rodinám obraciame aj na našu novú vládu, ktorá konkrétnymi nástrojmi môže zmeniť ťažkú situáciu týchto rodín a udržať si bývanie, aby deti mohli ostať s rodičmi,“ vyzýva Štefan Adamjak.

 Úsmev ako dar sa obracia na novovymenovanú vládu a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, aby pokračovali v projektoch dostupného sociálneho nájomného bývania, aby prehodnotili súčasné nastavenie príspevkov na bývanie pre rodiny a aby sa bližšie venovali aj otázkam samotnej sociálnej práce s rodinami.

Nová vláda má šancu dokázať, že Slovensko je krajina, ktorej záleží na skutočnej pomoci rodinám.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.