Keď opúšťajú brány centier pre deti a rodiny majú buď veľké obavy, alebo si vôbec neuvedomujú závažnosť situácie, v ktorej sa čoskoro ocitnú. Tému sebapoznania a zdravého sebavedomia sme rozoberali v rámci druhého turnusu projektu, ktorého sa zúčastnilo takmer 40...