Partneri

GENERÁLNI PARTNERI

CTP
AKSS
AKSS

HLAVNÍ PARTNERI

za výnimočnú podporu a pomoc ďakujeme

Úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny
Prievidza

PARTNERI

Ing. Marián Miškov

PaedDr. Ján Andráš

Peter Ďurica

STRINGO s.r.o.

Erce_logo
Erce_logo
Erce_logo
Erce_logo
Erce_logo
Erce_logo
Erce_logo

MARKETINGOVÍ PARTNERI

henrieta
antalis logo

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

MEDIÁLNI PARTNERI