Я студент з України і мені потрібна допомога

Predstavujeme vám 26 vybratých uchádzačov na vodičský preukaz. Tešíme sa s nimi a veríme, že ich cesta k získaniu vodičského preukazu bude plná úspechov a príjemných zážitkov. Veľa šťastných kilometrov!

Zoznam vybratých uchádzačov nájdete TU!

Získanie vodičského preukazu vôbec nie je lacný špás. Práve preto sme sa rozhodli pomôcť deťom a mladým dospelým z centier pre deti a rodiny, ktorých finančné možnosti môžu byť limitované. Grantový program Vodičák pre tvoj štart organizuje Polícia SR, Nadácia Volkswagen a Úsmev ako dar. Cieľom tohto programu je uľahčiť uplatnenie na pracovnom trhu a podporiť praktické vzdelávanie odchovancov CDR.

Tento rok v rámci grantového programu Vodičák pre tvoj štart pokryjeme 26 mladým ľuďom náklady na získanie vodičského preukazu a pomôžeme zvýšiť ich uplatniteľnosť na trhu práce. Vodičský preukaz sme v uplynulých rokoch pomohli získať spolu už viac ako 400 mladým ľuďom.

Grant je určený pre deti a mladých dospelých z cientier pre deti a rodiny (CDR), ktorí sú študentami stredných škôl, odchovancov z CDR, ktorí sú študentami vysokých škôl alebo pracujú a sú ubytovaní v domovoch na pol ceste alebo útulkoch. Minimálna veková hranica je 17 rokov, maximálna 26 rokov.

Prijímanie žiadostí

Žiadosť je potrebné podať do 31.5.2023.

  • Vyplňte online formulár
  • 1x vytlačenú zaregistrovanú verziu žiadosti o grant podpísať (uchádzač a štatutár – t.j. riaditeľ CDR, pri odchovancoch CDR predseda regiomnálnej pobočky Úsmev ako dar) a zaslať na adresu: SPDDD Úsmev ako dar.

Uchádzači z CDR vypĺňajú žiadosť pod záštitou vychovávateľa; súčasťou žiadosti je podpísaný motivačný list uchádzača, podpísané odporúčanie vychovávateľa a kópia polročného vysvedčenia.

Odchovanci z CDR ubytovaní v domovoch na pol ceste alebo útulkoch vypĺňajú žiadosť pod záštitou sociálneho pracovníka, príp. iného výchovného pracovníka v danom zariadení; súčasťou žiadosti je podpísaný motivačný list uchádzača, podpísané odporúčanie sociálneho alebo iného výchovného pracovníka a kópia maturitného vysvedčenia.

Rozhodnutia o pridelení grantu budú známe v júli 2023. Realizácie vodičských kurzov sa uskutočnia v termíne od 1.8.2023 do 30.8.2024. Úplné grantové pravidlá nájdete TU.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.