Webinár

Termín: 14.10.2021
9:00 – 12:30

Čo sa dozviete

Webinár je zameraný na celkový vývin dieťaťa od počatia do jedného roku života, analýzu jeho správania, prežívania,  dôležitosť manipulácie s dieťaťom, výchova dieťaťa. Ďalej ako postupovať pri starostlivosti o dieťa, celkové porozumenie dieťaťa, budeme sa zaoberať spracovaniu a predchádzaniu traumy dieťaťa a komunikovať čo je najlepšie pre dieťa v takomto veku. Dôležité na tomto webinári je aktívna účasť, prispieť aj vlastnou skúsenosťou, zapájanie sa do komunikácie. Podmienkou je otvorená myseľ a dobrá nálada.

Určené pre

zamestnanci CDR, vychovávatelia, psychológovia, sociálni pracovníci, profi rodičia, špeciálni pedagógovia, odborníci

Lektor

Mgr. Zuzana Bezáková

Vyštudovala sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, marketing a manažment film. podniku a právo. Okrem toho absolvovala množstvo kurzov zameraných na vzťahy, vzťahovú väzbu, komunikáciu, vnútornú hodnotu , jej budovanie a rozvoj. Od 18 rokov pracuje ako dobrovoľník v rôznych neziskových organizáciách,  venovala sa deťom z detských domovov, ľudom bez domova a prepracovala sa k sprevádzaniu a pomoci rodinám v kríze a ohrození, ako aj deťom, ktoré situáciami v rodine najviac trpia. Takýmto rodinám a deťom sa profesionálne venuje skoro 20 rokov.

Cena: 15 € / osoba