aby každé dieťa malo rodinu

– akadémia zdravého pripútania

Predstavujeme Vám našu vzdelávaciu platformu Aby každé dieťa malo rodinu – Akadémia zdravého pripútaniav rámci ktorej Vám chceme pravidelne predstavovať naše novinky v oblasti vzdelávania odborných pracovníkov centier pre deti a rodiny, odborov SPOD, ale aj širokej odbornej verejnosti pracujúcej s rodinami.

Prinášame ponuku webinárov od našich skúsených lektorov a  odborníkov v oblastiach, ktorým sa dlhodobo venujú. Priebežne  Vás budeme informovať aj o našich ďalších vzdelávacích aktivitách – odborných seminároch, konferenciách a výcvikoch – pri ktorých sa, veríme,  stretneme čoskoro aj osobne.

Kontakt

Jana Bytčáneková
Tel.: +421 903 781 775
E-mail:

01

Akreditované vzdelávacie programy

Patria sem programy kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných pracovníkov, program PRIDE a ďalšie edukatívno – zážitkové programy napr. PARTNER alebo Individuálna práca ako jedna z najúčinnejších foriem práce s dieťaťom a rodinou.

02

Konferencie

Aby sme vedeli lepšie, účinnejšie, odbornejšie a kvalitnejšie pomáhať našim klientom, organizujeme počas roka viacero odborných konferencií, ktoré slúžia aj pre sieťovanie organizácií i jednotlivcov na pomoc deťom a rodinám. Ich výstupy sú častokrát aj nápomocné pre legislatívne zmeny alebo tvorbu zákonov v oblasti rodinnej politiky a náhradnej starostlivosti.

03

Semináre a kurzy

Počas roka organizujeme vzdelávacie semináre určené pre našich pracovníkov, odborných spolupracovníkov, sociálnych pracovníkov, zástupcov štátnej správy a samosprávy, sudcov, dobrovoľníkov a všetkých ľudí, ktorí majú záujem pomáhať deťom a rodinám v ťažkých situáciách.

04

Anjelská akadémia - Vzdelávanie pre dobrovoľníkov

Systematický vzdelávací program na celoslovenskej úrovni určený pre našich dobrovoľníkov, ktorí sa venujú deťom v centrách pre deti a rodiny a náhradných rodinách s cieľom rozšíriť vedomosti v oblasti psychológie, pedagogiky a sociálnej práce, ako aj zážitkovou formou učenia spoznať svoje kvality a pomôcť im lepšie preniesť svoje danosti do práce s deťmi.

Pripomíname si 30. výročie Dohovoru o právach dieťaťa

Pripomíname si 30. výročie Dohovoru o právach dieťaťa

Rezort spravodlivosti spolu so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a Justičnou akadémiou SR pripravili slávnostnú konferenciu v Inštitúte vzdelávania Ministerstva spravodlivosti SR v Omšení pri príležitosti 30. výročia platnosti Dohovoru OSN o...

Ponúkame medzinárodne certifikovaný výcvik v DDP terapii pre odborníkov terapeuticky pracujúcich s deťmi s poruchami attachmentu a ich rodinami i komplexný výcvik pre poradenskú prácu v oblasti attachmentu

Ponúkame medzinárodne certifikovaný výcvik v DDP terapii pre odborníkov terapeuticky pracujúcich s deťmi s poruchami attachmentu a ich rodinami i komplexný výcvik pre poradenskú prácu v oblasti attachmentu

Vážení kolegovia, milí priatelia, priaznivci a podporovatelia uzdravujúceho procesu detí, priekopníci terapeutickej a poradenskej práce v oblasti vzťahovej väzby na Slovensku. Radi by sme vám dali do pozornosti - na Slovensku prvý certifikovaný ucelený výcvik v...

Pozvánka na konferenciu Mosty k rodine 2019 v Košiciach

Pozvánka na konferenciu Mosty k rodine 2019 v Košiciach

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar pozýva na konferenciu Mosty k rodine v Košiciach vo štvrtok 26. septembra 2019 na tému Rodina - konflikty, vzťahy, dieťa. Tak ako doteraz, Vám aj tento rok ponúkame možnosť získať nové informácie z práce v...