Я студент з України і мені потрібна допомога

Webinár

Termín: 21.5.2024
9:00 – 12:00

Čo sa dozviete
 • krízy ako súčasť prirodzenej dynamiky rodiny
 • sprevádzanie dieťaťa rozvodovou a porozvodovou situáciou
 • konflikt lojality
 • konflikty medzi rodičmi a dopad záťaže na deti 
 • najčastejšie problémy po rozvode u detí ako s nimi pracovať  
 • čo je možné využiť pre podporu dieťaťa (čo funguje a čo nie) 
 • vzťahy s novými partnermi rodičov a ich deťmi
 • systemický poriadok v nových rodinách
 • kazuistiky z praxe 
Určené pre

vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, psychológov, riaditeľov, pedagógov, náhradných rodičov a širokú verejnosť.

Lektor
Mgr. Magda Biznárová
Psychológ, terapeut
 • Absolventka Magisterského štúdia v odbore Psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave.
 • Postgraduálne štúdium na Georgetown Univesity v USA a University of Stadtschlaining v Rakúsku.
 • Dlhodobý terapeutický výcvik TPO podľa Jiřiny Prekopovej.
 • Pracovné skúsenosti s psychiatrickým pacientmi, utečencami, ale aj bežnou populáciou: nezamestnanými, rodinami v kríze, študentmi a deťmi.

Mgr. Karolína Jamečná

Psychológ, terapeut

Pôsobí ako psychológ a terapeut v rámci psychoterapeutického výcviku vzťahovej väzby. Vo svojej práci využíva prvky DDP, PRIDE a terapeutického rodičovstva. Pracuje s náhradnými rodinami, rodinami v kríze, má skúsenosti  v práci s rodičovským konfliktom a rozvodovými rodinami.

Cena: 29 € / osoba