Я студент з України і мені потрібна допомога

Webinár

Termín: 10.11.2023
9:00 – 12:00

Čo sa dozviete

Vplyv užívania alkoholu v prenatálnom období môže mať na vývin dieťaťa fatálne následky. Na webinári si predstavíme špecifiká prístupu k deťom so zmenami na mozgu a pokúsime sa odpovedať na otázku, či je FAS (fetálny alkoholový syndróm) telesným postihnutím. Taktiež si priblížime, ako je vývin mozgu spojený s naším správaním, aké emócie môže dieťa s fetálnym alkoholovým syndrómom prežívať a ako mu pomôcť zvládnuť správanie a neuškodiť tak neporozumením jeho prežívania a limitov, ktoré sú s týmto syndrómom spojené.

Určené pre

vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, psychológov, riaditeľov, pedagógov, náhradných rodičov a širokú verejnosť.

Lektor

Mgr. Andrea Hudeková

Poradenská psychologička, lektorka programu Pride pre náhradných rodičov a supervízorka. Má dlhoročné skúsenosti s prácou detí z Centier pre detí a rodinu (detské domovy).

Cena: 25 € / osoba