Я студент з України і мені потрібна допомога

Webinár

Termín: 18.6.2024
10:00 – 13:00

Dozviete sa
  • o príčinách vzniku rodičovského konfliktu
  • o potrebách dieťaťa pri rodinnom konflikte
  • ako efektívne pracovať s rodičmi a s deťmi pri rodinnom konflikte 
  • príprava dieťaťa na asistovaný styk 
Určené pre

vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, psychológov, riaditeľov, pedagógov, náhradných rodičov

Lektorky
Mgr. Magda Biznárová
Psychológ, terapeut
  • Absolventka Magisterského štúdia v odbore Psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave.
  • Postgraduálne štúdium na Georgetown Univesity v USA a University of Stadtschlaining v Rakúsku.
  • Dlhodobý terapeutický výcvik TPO podľa Jiřiny Prekopovej.
  • Pracovné skúsenosti s psychiatrickým pacientmi, utečencami, ale aj bežnou populáciou: nezamestnanými, rodinami v kríze, študentmi a deťmi.

Mgr. Karolína Jamečná

Psychológ, terapeut

Pôsobí ako psychológ a terapeut v rámci psychoterapeutického výcviku vzťahovej väzby. Vo svojej práci využíva prvky DDP, PRIDE a terapeutického rodičovstva. Pracuje s náhradnými rodinami, rodinami v kríze, má skúsenosti  v práci s rodičovským konfliktom a rozvodovými rodinami.

Cena: 29 € / osoba