Я студент з України і мені потрібна допомога

Sme tu pre vás

Základné údaje

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Ševčenkova 21 | 851 01 Bratislava

02 /638 15 208 |

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

SPDDD Úsmev ako dar, o.z.
Ševčenkova 21 | 851 01 Bratislava

IČO: 173 165 37
DIČ: 2020919615
IČ DPH: nie sme platcami DPH
Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK93 3100 0000 0040 4002 9105
SWIFT/BIC kód: LUBASKBX

Právna forma: Občianske združenie
Registrácia: MV SR, VVS/1-900/90-3743

Nájdite, čo hľadáte

úsmevácky tím

Kontakty na vedenie, manažérov jednotlivých oblastí a pobočiek i kontakty pre záujemcov o náhradné rodičovstvo či dobrovoľníctvo nájdete v adresári nižšie

Adresár kontaktov

Vedenie Úsmevu ako dar
Predsedníctvo

Predseda/štatutárny zástupca:
Mgr. et Bc. Emília Chovancová Bezáková, PhD.

Členovia:

Štefan Adamjak
Radoslav Dráb
Zuzana Spiessová
Mária Soboličová
Daniel Mikloško
Jana Čopíková

Čestný predseda: prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
Čestný predseda: Július Hron

Ďalšie kontakty
Koordinátori anjelského programu na regionálnej úrovni

Bratislavský kraj – Sabína Starychová,
Trnavský kraj – Božena Hajdáková,
Nitriansky kraj – Božena Hajdáková, Trenčiansky kraj – Miroslav Slemenský,
Žilinský kraj – Anna Kutniková,
Banskobystrický kraj – Miroslav Slemenský,
Východné Slovensko – Anna Pilátová,

Útulok - Centrum pre obnovu rodiny v Bratislave
Komunitné centrá
Nízkoprahové centrá

Nízkoprahové centrum MAK
Coburgova 27
917 02 Trnava

Napíšte nám.

Máte pripomienku alebo otázku, pokojne nám napíšte.