Sme tu pre vás

Základné údaje

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Ševčenkova 21 | 851 01 Bratislava

02 /638 15 208-9 |

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

SPDDD Úsmev ako dar, o.z.
Ševčenkova 21 | 851 01 Bratislava

IČO: 173 165 37
DIČ: 2020919615
IČ DPH: nie sme platcami DPH
Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK93 3100 0000 0040 4002 9105

Právna forma: Občianske združenie
Registrácia: MV SR, VVS/1-900/90-3743

Nájdite, čo hľadáte

úsmevácky tím

Kontakty na vedenie, manažérov jednotlivých oblastí a pobočiek i kontakty pre záujemcov o náhradné rodičovstvo či dobrovoľníctvo nájdete v adresári nižšie

Adresár kontaktov

Vedenie Úsmevu ako dar
Predsedníctvo

Predseda/štatutárny zástupca: Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
Čestný predseda: Július Hron

Členovia:

Mgr. Emília Bezáková, PhD.
Mgr. Michaela Brunclíková
PhDr. Pavol Lorenc
Radoslav Dráb
Roman Hajdák
Mgr. Veronika Prokopová

Ďalšie kontakty
Kontakty pre záujemcov o náhradné rodičovstvo, pre náhradné rodiny

Bratislava – Mgr. Kristína Pohlová, 0903 781 464,  

Trnava – Mgr. Klaudia Petrášová, 0907 479 395,  

Nitra – Lucia Bosáková, 0908 276 674, 

Banská Bystrica – Mgr. Miroslava Gubalová, 0944 576 353, 

Prievidza – Mgr. Michaela Brunclíková, 0903 781 466, 

Košice / Prešov – Mgr. Jana Závodská, 0908 486 736, 

Ružomberok – Mgr. Michaela Brunclíková, 0903 781 466, 

Koordinátori anjelského programu na regionálnej úrovni

Bratislavský kraj – Veronika Antalova,  

Trnavský kraj – Jana Cmurová, 

Nitriansky kraj – Roman Hajdák, 

Trenčiansky kraj – Michaela Adamčíková, 

Žilinský kraj – Boris Pták, 

Banskobystrický kraj – Veronika Antalová, 

Východné Slovensko – Ildikó Szegedyová, 

Nízkoprahové centrá

Nízkoprahové centrum MAK
Coburgova 26
917 02 Trnava

Nízkoprahové centrum Fun club Fortuna
Agátova 1/A
841 02 Bratislava

Ďalšie centrá

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu (na Ševčenkovej 21)
Komunitné centrum Nitra (na Dvorčanskej)
Komunitné centrum Prievidza (na Terézie Vansovej)
Komunitné centrum Košice (na Kováčskej)

Napíšte nám.

Máte pripomienku alebo otázku, pokojne nám napíšte.