Я студент з України і мені потрібна допомога

Sme tu pre vás

Základné údaje

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Ševčenkova 21 | 851 01 Bratislava

02 /638 15 208 |

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

SPDDD Úsmev ako dar, o.z.
Ševčenkova 21 | 851 01 Bratislava

IČO: 173 165 37
DIČ: 2020919615
IČ DPH: nie sme platcami DPH
Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK93 3100 0000 0040 4002 9105
SWIFT/BIC kód: LUBASKBX

Právna forma: Občianske združenie
Registrácia: MV SR, VVS/1-900/90-3743

Nájdite, čo hľadáte

úsmevácky tím

Kontakty na vedenie, manažérov jednotlivých oblastí a pobočiek i kontakty pre záujemcov o náhradné rodičovstvo či dobrovoľníctvo nájdete v adresári nižšie

Adresár kontaktov

Vedenie Úsmevu ako dar
Predsedníctvo

Predseda/štatutárny zástupca:
Mgr. et Bc. Emília Chovancová Bezáková, PhD.

Členovia:

Štefan Adamjak
Radoslav Dráb
Zuzana Spiessová
Mária Soboličová
Daniel Mikloško
Jana Čopíková

Čestný predseda: prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
Čestný predseda: Július Hron

Ďalšie kontakty
Kontakty pre záujemcov o dobrovoľníctvo
Koordinátori anjelského programu na regionálnej úrovni

Bratislavský kraj – Sabína Starychová,
Trnavský kraj – Božena Hajdáková,
Nitriansky kraj – Božena Hajdáková, Trenčiansky kraj – Miroslav Slemenský,
Žilinský kraj – Anna Kutniková,
Banskobystrický kraj – Miroslav Slemenský,
Východné Slovensko – Anna Pilátová,

Útulok - Centrum pre obnovu rodiny v Bratislave
Komunitné centrá

Komunitné centrum Úsmev ako dar Rimavská Sobota
P. Dobšinského 1744
979 01 Rimavská Sobota
tel: 0918 954 274
e-mail: 

Komunitné centrum Úsmev ako dar  Ružomberok
Madačova 3
034 01 Ružomberok
tel:  0903 781 463
Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok 
8:30 -14:30

Komunitné centrum Nitra (na Dvorčanskej)
Komunitné centrum Prievidza (na Terézie Vansovej)
Komunitné centrum Košice (na Kováčskej)

Nízkoprahové centrá

Nízkoprahové centrum MAK
Coburgova 27
917 02 Trnava

Napíšte nám.

Máte pripomienku alebo otázku, pokojne nám napíšte.