Sme tu pre vás

Základné údaje

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Ševčenkova 21 | 851 01 Bratislava

02 /638 15 208 |

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

SPDDD Úsmev ako dar, o.z.
Ševčenkova 21 | 851 01 Bratislava

IČO: 173 165 37
DIČ: 2020919615
IČ DPH: nie sme platcami DPH
Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK93 3100 0000 0040 4002 9105
SWIFT/BIC kód: KOMASK2X

Právna forma: Občianske združenie
Registrácia: MV SR, VVS/1-900/90-3743

Nájdite, čo hľadáte

úsmevácky tím

Kontakty na vedenie, manažérov jednotlivých oblastí a pobočiek i kontakty pre záujemcov o náhradné rodičovstvo či dobrovoľníctvo nájdete v adresári nižšie

Adresár kontaktov

Vedenie Úsmevu ako dar
Predsedníctvo

Predseda/štatutárny zástupca:
Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
Čestný predseda: Július Hron

Členovia:

Mgr. Emília Bezáková, PhD.
Mgr. Michaela Brunclíková
PhDr. Pavol Lorenc
Radoslav Dráb
Roman Hajdák
Mgr. Veronika Prokopová

Ďalšie kontakty
Útulok - Centrum pre obnovu rodiny v Bratislave
Komunitné centrá

Komunitné centrum Ružomberok
Madačova 3
034 01 Ružomberok
tel: 0903 781 463
e-mail: 

Komunitné centrum Rimavská Sobota
P. Dobšinského 1744
979 01 Rimavská Sobota
tel: 0918 954 274
e-mail: 

Komunitné centrum Nitra (na Dvorčanskej)
Komunitné centrum Prievidza (na Terézie Vansovej)
Komunitné centrum Košice (na Kováčskej)

Nízkoprahové centrá

Nízkoprahové centrum MAK
Coburgova 26
917 02 Trnava

Nízkoprahové centrum Fun club Fortuna
Agátova 1/A
841 02 Bratislava

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu (na Ševčenkovej 21)

Napíšte nám.

Máte pripomienku alebo otázku, pokojne nám napíšte.