Я студент з України і мені потрібна допомога

DOMUS – Neziskový fond pre záchranu bývania rodín pomáha rodinám, ktoré sa dostali do finančných problémov a potrebujú akútnu podporu ohľadom bývania, inak deti musia byť umiestnené do Centra pre deti a rodiny (býv. detského domova).

Ak vám rodiny v núdzi nie sú ľahostajné, máte možnosť pridať sa do neziskového fondu pre záchranu rodín aj vy a pomôcť tak mnohým deťom, aby zostali doma so svojimi rodičmi.

Ako môžem prispieť

Prevodom na darovací účet
Prostredníctvom darovacej brány na Darujme

Ak chcete prispieť platbou kartou alebo cez Apple Pay

V mene detí a rodín ďakujeme!

Rodiny, ktorým už tento projekt pomáha

Na Slovensku je v súčasnosti každá 3 rodina ohrozená chudobou. Rapídne vzrástol počet rodín v núdzi, ktorým hrozí strata strechy nad hlavou. Chudoba začína byť veľkým problémom. Už v súčasnosti máme pod hranicou chudoby viac ako 21 % slovenských domácností, ktoré majú príjem do 500 eur. Fond DOMUS s našim dlhoročným partnerom spoločnosťou ANASOFT vytvoril pomocnú sieť na akútnu pomoc s bývaním práve pre túto ohrozenú skupinu.

Z vlastnej skúsenosti a z praxe vieme, že neudržateľná ekonomická situácia a strata bývania sú často hlavnými dôvodmi, prečo deti končia v detských domovoch. No, ak dokážeme pomôcť matkám s deťmi, príbehy týchto detí sa môžu vyvíjať inak.

Cieľom neziskového fondu DOMUS je predísť situáciám, keď deti musia ísť do detského domova. Cesta do detského domova je rýchla, ale cesta späť býva zdĺhavá, a čím dlhšia o to menej možná. Počas tohto procesu dochádza aj k roztrhnutiu vzťahových väzieb. Vďaka fondu sme schopní zabrániť tomu, aby deti boli vyňaté zo svojich rodín a aby tak nemuseli ísť do detského domova.

V roku 2022 sa nám vďaka tomuto neziskovému fondu podarilo doteraz pomôcť 16 rodinám s úhradou nájomného a ďalšími výdavkami spojenými s bývaním. Okrem slovenských boli podporené aj dve ukrajinské rodiny.  Podarilo sa zabrániť vyňatiu 15 detí a 5 detí sa vďaka podpore vrátilo domov k rodičom.

V roku 2023 sa nám podarilo pomôcť 16 rodinám s úhradou nájomného a ďalšími výdavkami spojenými s bývaním. Podarilo sa zabrániť vyňatiu 32 detí a  26 detí sa vďaka podpore vrátilo domov k rodičom.

Príbeh pani Marcely

Pani Marcela je matkou 7 detí. Najstaršia dcéra je už plnoletá a momentálne je na PN, kvôli veľmi závažným zdravotným problémom. Nedávno pani Marcela zistila radostnú správu, že čaká dvojičky. No dvojičky sa narodili veľmi predčasne a museli byť dlhodobo hospitalizované. Počas hospitalizácie jedno z dvojičiek dostalo krvácanie do mozgu a muselo byť prevezené do nemocnice v Bratislave. Jeho zdravotný stav sa natoľko skomplikoval, že potrebuje 24 hodinovú špeciálnu zdravotnú starostlivosť a musí byť umiestnený v zariadení v Skalici. Druhý z dvojičiek je momentálne umiestnený v profesionálnej náhradnej rodine. Matka nemá vhodné podmienky na starostlivosť o neho, pretože tým, že sa narodil predčasne tie potrebuje zdravotnú starostlivosť. Ak by si pani Marcela našla vhodné bývanie kde by mali podmienky na jeho starostlivosť, tak by ho mohli vrátiť do rodiny. Momentálne ale ich príjem pozostáva z rodičovského príspevku a rodinných prídavkov, do domácnosti prispieva aj dcéra, ktorá pracovala, no momentálne poberá nemocenské. Partner pani Marcely si snaží nájsť prácu, no nedarí sa mu, tak chodí zatiaľ len príležitostne na brigády. Rodina by potrebovala finančnú pomoc, ktorá by viedla k bývaniu s vhodnejšími podmienkami a navráteniu aspoň jedného z dvojičiek do rodiny. Nájom za mesiac je v sume 410EUR, za 2 mesiace 820 EUR.

Príbeh pani Janky

Pani Janka je osamelá matka, ktorej sa vďaka našej pomoci podarilo vrátiť ročnú dcérku späť do starostlivosti. V centre pre deti má umiestnené ešte dve staršie deti. Matka sama vyrastala v detskom domove a preto sa nemala na koho obrátiť, keď potrebovala pomoc. Jej deti boli umiestnené v centre pre deti a rodinu, kvôli nevyhovujúcim bytovým podmienkam, ktoré matka v tom čase mala. Po odobratí najmladšej dcéry sa matka rozhodla svoj život zmeniť a zabojovať, aby sa jej deti vrátili späť. Prišla do útulku pre ženy v Prievidzi a rozhodla si hľadať prácu, aby sa finančne zabezpečila a mohla prevziať starostlivosť o deti. Pani Janke sa podarilo nájsť prácu vo fabrike a presťahovala sa do garsónky, ktorú má v prenájme SPDDD Úsmev ako dar. Najmladšiu dcérku jej z centra pre deti a rodinu vrátili ale v čase, keď pani Janka pracovala len tri mesiace a tým pádom nemá nárok na materskú. Takže jej momentálny príjem pozostáva len z rodičovského príspevku vo výške 315€ a rodinných prídavkov vo výške 60€, z tohto príjmu zaplatí výživné na dve deti ktoré sú v centre pre deti a rodinu vo výške 100€, nájom a na potraviny, plienky a hygienu jej nezostáva nič. Matka potrebuje pomoc s úhradou nájmu, ktorá by jej veľmi pomohla na stabilizáciu situácie na 2 mesiace. Nájom za mesiac je v sume 350EUR , za 2 mesiace 700EUR.

Rodina Stojková

Pani Stojková je mama desiatich detí. Kvôli tomu, že má príkaz na vysťahovanie z bytu v bytovke, ktorá sa rúca, jej reálne hrozí odňatie týchto desiatich detí. Umiestnenie týchto detí by bolo možné len do 4 až 5 domov a teda by sa aj narušili súrodenecké väzby. Podarilo sa nám pre nich vybaviť bývanie v 3- izbovom byte v Prievidzi. Na zábezpeku je potrebná suma 300 eur a okrem toho na nájom 165 eur mesačne na obdobie 1 roka. Príjem mamy je len 550 euro nakoľko je na rodičovskom príspevku a vie z toho pokryť stravu a energie v sume 207 eur.

Príbeh pani Evky

Pani Evka je matkou štyroch detí. Naša spolupráca s ňou začala, keď žili neďaleko v malej dedinke v banskobystrickom kraji v chatke na družstve, na ktorom pracovali za toto bývanie. Dve deti pani Evky sú umiestnené v centre pre deti a rodinu a dve najmladšie má v starostlivosti matka s jej novým partnerom. Jej veľkým snom bolo, aby mala všetky deti vo svojej starostlivosti, no vedela, že ich momentálne bývanie nie je pre nich vyhovujúce. Pracovníci SPDDD Úsmev ako dar rodine ponúkli pobyt na Duchonke, kde pozorovali ich rodičovské zručnosti a rodinné vzťahy. Rodina pobyt absolvovala aj s deťmi, ktoré sú v CDR. Vzťahy v rodine sa ukázali ako veľmi pevné a pozitívne, deti majú vytvorený vzťah aj s priateľom, ktorý sa podieľa na starostlivosti a s ktorým má pani Evka aj najmladšieho syna. Deti prijali aj nevlastného súrodenca a pomáhajú rodičom s jeho starostlivosťou. Rodinu sme presťahovali do jednoizbového bytu v Handlovej. Pani Evka si našla prácu na neďalekom družstve. Jej priateľ má zdravotné postihnutie, ktoré mu bráni zamestnať sa, a tak prebral starostlivosť o deti a domácnosť. Deti, ktoré sú umiestnené v CDR začali pravidelne chodiť na víkendové pobyty a postupne sa pracuje na ich vrátení do rodiny. No rodina by potrebovala pomôcť s úhradou nájmu kým sa im nestabilizuje situácia a nebudú mať dostatočný príjem na uhradenie nájmu. Nájom za mesiac je v sume 390EUR , za 2 mesiace 780 EUR.

Rodina Bučková

Pani Bučková býva v garzónke na ubytovni s malou 8 – mesačnou dcérkou a priateľom. Otec jej 4 detí zomrel a 4 deti pre nevyhovujúce podmienky skončili v Centre pre deti a rodiny v Trenčíne. Pre rodinu sa nám podarilo nájsť 2 – izbový byt od mesta Prievidza. Na zábezpeku je potrebných 200 eur a okrem toho na zariadenie bytu (postele, madrace a skrine) je nevyhnutné použiť sumu 400 eur.  Nájom a energie si vie rodina pokryť sama po prvom mesiaci, teda prvý mesiac 223 eur. Deti by sa takto vedeli vrátiť k svojej mame, čo je pre nich veľmi dôležité.

Rodina Badová

Rodina Badová bývala v dome bez elektriky a tečúcej vody.  Pomohli sme im v období, keď hrozilo pre tieto podmienky odobratie detí. V prenajatom 1- izbovom byte Úsmevu ako dar už viac ako rok bývajú teda manželia s tromi malými deťmi vo veku 2 roky, 3 roky a 7 rokov, ktorí sami vyrastali v detskom domove.  Pán Bado kvôli pandémii už tretíkrát prišiel o prácu a pani Zuzka je na rodičovskom príspevku. V mesiaci december potrebujú preto pomôcť zaplatiť nájom v sume 390 eur aj s energiami.

Rodina Vachová

Pani Vachová je mama štyroch detí, ktorá sa o ne stará sama. Pani Vachovú dobehli dlhy manžela a tak má exekúcie a okrem toho v mesiaci október aj november pre chorobnosť detí musela viac dní zostať na OČR s nimi. Deti aj kvôli psychickým problémom nemôžu zostať, keď sú choré, okrem najstaršej dcéry samé. Aby rodina neprišla o bývanie potrebovali pomôcť zaplatiť nájom vo výške 207,09 Eur mesačne. Za 2 mesiace teda sumu 414,18 euro. Energie a ostatné náklady si rodina vie uhradiť sama.  

Rodina Bučková

Rodičovský život rodiny Bučkových začal veľmi skoro, skôr než si stihli dokončiť stredoškolské vzdelanie a v priebehu roka sa stali rodičmi dvoch detí. Keďže obaja pracovali už počas štúdií, predávali na jarmokoch, neboli zvyknutí riešiť finančný nedostatok. V jednom momente sa stali rodičmi, potrebovali vlastné bývanie a kvôli pandemickým opatreniam prišli o zdroj príjmu. Mladá mama detí hovorí, že si nikdy ani len nepomyslela, že sa dostane do situácie kedy nebude mať svojím deťom za čo kúpiť jesť. Otec detí sa vie v živote obracať, má výdrž v práci, robí si vodičský preukaz a prvýkrát má aj prácu na pracovnú zmluvu. Príjem však zatiaľ nepostačuje na zaplatenie nájmu. Vie, že po zime si opäť bude môcť privyrobiť chodením na jarmoky, s vodičským preukazom si bude privyrábať v taxislužbe. Tým, že sme si prešli ich príjmy a výdavky pochopil, že viac než nábytok je pre jeho deti dôležitejšie mať nájom uhradený vopred, a že v období dostatočného príjmu je potrebné odložiť si financie na časy, kedy bude hlavný zdroj príjmu nedostatočný. Aby mladá rodina neprišla o strechu nad hlavou a deťom nehrozilo vyňatie z rodiny, potrebujú pomôcť s úhradou nájmu za dva mesiace, kým mladý otec dostane svoju riadnu výplatu. Rodičia otca detí bývajú v jednej miestnosti s ďalšími tromi súrodencami, u nich bývali počas prvého tehotenstva. Rodičia matky sa po strate zamestnania otca boria s problémami s alkoholom a pani Bučková vie, že do tohto prostredia nemôže svoje deti priviesť.

Rodina Hrachiarová

Pani Hrachiarová doteraz nemala stabilné bývanie. Kvôli tomu boli jej tri deti zverené ich otcovi. Jej dve deti z druhého vzťahu sú momentálne taktiež u otca, ktorý ju vyhodil z domu. Partner ju psychicky vydiera, manipuluje a znemožňuje jej stretávať sa s deťmi, aj napriek súdnemu rozhodnutiu, ktoré matke povoľuje ich vídanie v plnej miere. S deťmi sa stretla jedine v škole, počas vyučovania výtvarnej náuky, pretože jej dcéra pred pedagógmi často plakala za matkou. Klientka pracuje v automobilovom priemysle a zamestnávateľ je s ňou spokojný. Do práce chodí riadne, plní si svoje povinnosti a postupne spláca aj dlhy. V rámci sprevádzania s ňou pracuje jedna z našich sociálnych pracovníčok a spoločne pracujú na úprave styku a hneď po zabezpečení bývania podajú žiadosť o zverenie detí do matkinej výchovy. V samotnom posudku bol ako jediný dôvod zverenia detí otcovi uvedený práve ten, že matka nemá stabilné bývanie. Pani Hrachiarová hľadala byty a našla jeden v slušnej lokalite, za 350€ mesačne. Byt je zatiaľ nezariadený a nájomca vyžaduje kauciu 700€. Túto čiastku sme jej preplatili a pracujeme na zabezpečení potrebného nábytku. Vďaka tomu bude môcť matka opäť žiť so svojimi deťmi, ktoré podľa učiteliek v škole veľmi zreteľne vyžadujú jej prítomnosť.