Я студент з України і мені потрібна допомога

Pomáhame rodinám v ohrození

Centrá pomoci 

Sme spoluzakladateľmi siete centier na pomoc rodinám, podieľame sa na ich rozvoj a pre mnohé rodiny, ktoré v nich žijú hľadáme spôsob ďalšieho samostatnejšieho a dostupného bývania.

BRATISLAVA

Útulok pre rodiny v núdzi

Poslaním centra je pomáhať rodinám a mladým dospelým v krízových životných situáciách, do ktorých sa dostali. Kapacitu zariadenia je 20 osôb v 4 samostatných bytových jednotkách. V prevádzke je od marca 2018.

DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Domovské vzdelávacie centrum

Poskytuje sociálne služby a sociálnu prevenciu mladým dospelým ľudom, ktorý vyrastali v detskom domove, nemajú zabezpečené bývanie a potrebujú pomoc pri hľadaní zamestnania a ďalších životných zručnostiach. Pomáha od roku 2003.

ZVOLEN

Centrum Dorka

Zariadenie poskytuje priestor pre život rodinám v kríze a mladým dospelým po odchode z centier pre deti a rodiny (býv. detské domovy) od roku 2013 a prináša ohrozeným rodinám a mladým dospelým úľavu od existenciálneho tlaku. 

KOŠICE

Centrum Dorka

Prvé zo siete centier Dorka bolo otvorené v roku 2007 ako unikátne zariadenie,  ktoré umožňuje prijať rodinu ako celok, pracuje so širšou rodinou a rieši komplexne situáciu rodiny. Zriaďovateľom siete centier Dorka po celom Slovensku je Úsmev ako dar a Nadácia DEDO.

PREŠOV

Centrum Dorka

Pomáha deťom a ohrozeným rodinám v Prešovskom kraji od roku 2013. V meste Prešov, ako treťom najväčšom krajskom meste na Slovensku, dovtedy chýbala takáto komplexná služba pomoci rodinám.

RUŽOMBEROK

Centrum Dorka

Najmladšie zo siete centier pomoci Dorka bolo otvorené v júni 2018. Poskytuje komplexnú sociálnu starostlivosti 12 osobám, ktoré sa nemajú kam vrátiť a nemajú zabezpečené bývanie. 

JASOV

Sociálny dom sv. Norberta

V spolupráci s Rádom Premonštrátov – Opátstvo Jasov rekonštrukciou starého dvojdomu od roku 2010 a v ďalších rokoch aj vedľajšieho domu na rovnakom pozemku vzniklo 7 bytových jednotiek,  v ktorých sú v dlhodobom nájme rodiny, ktoré si iné komerčné bývanie nemôžu dovoliť. Je to forma sociálneho nájomného bývania, ktorá je nadstavbou pobytových centier pomoci.

KOŠICE – ŠACA

Vincentínum

Poskytuje dlhodobé sociálne nájomné bývanie v 4 bytových jednotkách a odborné poradenstvo pre rodiny, ktoré si v ich ťažkej sociálnej situácii iné bývanie dovoliť nemôžu.

Nový projekt Bernátovce

V spolupráci s Oázou – nádej na nový život pracujeme na novom projekte budovania jednoduchých skromných obydlí pre rodiny v Bernátovciach pri Košiciach. Prvé štyri skromné dvojizbové obydlia sú už pod strechou.

NOVINKY Z CENTIER POMOCI

Štyri rodiny nájdu v Bernátovciach dôstojný domov

Štyri rodiny nájdu v Bernátovciach dôstojný domov

Aj napriek zložitým obmedzeniam, ktoré rok 2020 priniesol, sa Spoločnosti Úsmev ako dar a Oáze-nádej pre nový život, n.o. podarilo dokončiť v Bernátovciach pri Košiciach 4 skromné murované bytové jednotky pre 4 rodiny ohrozené bezdomovectvom. Ďalšie 4 rodiny tak nájdu...

Túžba pomáhať ľuďom v núdzi spojila mnohých

Túžba pomáhať ľuďom v núdzi spojila mnohých

Ružomberok 28. jún 2018 – Len za spoločného úsilia Katolíckeho hnutia žien Slovenska, organizácie Áno pre život, n.o., Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR môže Spoločnosť Úsmev ako dar slávnostne otvoriť ďalšie Centrum pomoci Dorka tentokrát v...