Pomoc ohrozeným rodinám na východe

Projekt  v Bernátovciach

Rodiny v núdzi potrebujú okrem sociálneho sprevádzania prioritne bezpečný domov. Keďže požiadavka dostupného a bezpečného sociálneho nájomného bývania je pre rodiny ohrozené bezdomovectvom alarmujúca, spoločne s Oázou a našimi partnermi budujeme sociálne nájomné byty v blízkosti Košíc.

Projekt realizujeme v spolupráci s otcom Petrom Gombitom a organizáciou Oáza – nádej pre nový život v Bernátovciach pri Košiciach. Prvé 4 sociálne nájomné byty pre rodiny v núdzi chceme dokončiť v tomto roku. Celkovo tu chceme postaviť spolu 29 dvojizbových sociálnych bytov.

Plánované otvorenie

1. časť – 4 sociálne nájomné byty do konca roka 2020

Dostupné sociálne nájomné bývanie

Je to model dlhodobého nájomného bývania pre rodiny s nízkymi príjmami, pre ktoré je komerčný podnájom alebo úver na vlastné bývanie nereálny.  Ako ukazujú skúsenosti zo zahraničia, práve nájomné bývanie s podpornými službami je úspešným a efektívnym spôsobom, ako chrániť rodiny pred bezdomovectvom. Umožňuje rodinám nezávisle a  stabilne bývať, hradiť si znížené nájomné a v prípade potreby využívať pomoc sociálnych pracovníkov a iných odborníkov.

Spolu dokážeme viac

zachráŇME rodiny pred bezdomovectvom

Tento projekt pomôže v prvej fáze štyrom rodinám s deťmi, ktoré by bez pomoci skončili v domove a rodičia na ulici.

Spolupráca s otcom petrom gombitom

V posledných troch rokoch sa tím otca Petra Gombitu začal venovať aj bezdomovectvu
rodín s maloletými deťmi. Táto osobitná cieľová skupina si vyžadovala nájsť nový pozemok
a zriadiť na ňom prvých 14 obydlí z prenosných unimobuniek používaných na mimoriadne
situácie v Košickom kraji. Čoraz väčšia potreba a akútnosť pomoci práve rodinám s deťmi
v ohrození priviedla otca Petra Gombitu k úzkej spolupráci so Spoločnosťou Úsmev ako dar ako
organizácii venujúcej sa práve bezdomovectvu rodín.

Ďakujeme partnerom

Bez Vašej podpory a pomoci by sme to nedokázali.