Я студент з України і мені потрібна допомога

Pomoc ohrozeným rodinám na východe

Projekt  v Bernátovciach

Rodiny v núdzi potrebujú okrem sociálneho sprevádzania prioritne bezpečný domov. Keďže požiadavka dostupného a bezpečného sociálneho nájomného bývania je pre rodiny ohrozené bezdomovectvom alarmujúca, spoločne s Oázou a našimi partnermi budujeme sociálne nájomné byty v blízkosti Košíc.

Projekt realizujeme v spolupráci s otcom Petrom Gombitom a organizáciou Oáza – nádej pre nový život v Bernátovciach pri Košiciach. Disponujeme samostatným stavebným povolením na výstavbu 29 bytových jednotiek v rôznych podobách. Prvé 4 byty poskytujúce dôstojné bývanie sme dokončili v prvých januárových dňoch tohto roka a po ich skolaudovaní ich ihneď odovzdáme rodinám, pre ktoré to bude nový bezpečný domov.

Plánované otvorenie

1. časť – 4 sociálne nájomné byty – január 2021

Spolupráca s otcom petrom gombitom

V posledných troch rokoch sa tím otca Petra Gombitu začal venovať aj bezdomovectvu rodín s maloletými deťmi. Pre tieto rodiny bolo vybudovaných 10 obydlí z prenosných unimobuniek používaných na mimoriadne situácie v Košickom kraji. Čoraz väčšia potreba a akútnosť pomoci práve rodinám s deťmi v ohrození priviedla otca Petra Gombitu k úzkej spolupráci so Spoločnosťou Úsmev ako dar ako organizácii venujúcej sa práve bezdomovectvu rodín.

Dostupné sociálne nájomné bývanie

Je to model dlhodobého nájomného bývania pre rodiny s nízkymi príjmami, pre ktoré je komerčný podnájom alebo úver na vlastné bývanie nereálny.  Ako ukazujú skúsenosti zo zahraničia, práve nájomné bývanie s podpornými službami je úspešným a efektívnym spôsobom, ako chrániť rodiny pred bezdomovectvom. Umožňuje rodinám nezávisle a  stabilne bývať, hradiť si znížené nájomné a v prípade potreby využívať pomoc sociálnych pracovníkov a iných odborníkov.

Spolu dokážeme viac

zachráŇME rodiny pred bezdomovectvom

Projekt Dostupného sociálneho nájomného bývania pomáha rodinám s deťmi, ktoré si nemôžu dovoliť komečné bývanie a bez pomoci by deti skončili v domove a rodičia na ulici.

Ďakujeme partnerom

Bez Vašej podpory a pomoci by sme to nedokázali.

JUB

Pán Peter Ďurica

Pán Juraj Podracký

s rodinou

Rodina Pavlových

z Košíc