Я студент з України і мені потрібна допомога

Spúšťame výtvarnú súťaž pre deti z detských domovov.

 

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar vás pozýva aj tento rok zapojiť sa do výtvarnej súťaže s názvom „Maľujeme s úsmevom“

Výtvarná súťaž sa už niekoľko rokov teší veľkému záujmu zo strany deti a vychovávateľov. Už po minulé roky sme výtvarnú súťaž  obohatili napríklad aj o tému „ročné obdobia“  a detské kresby boli použité do kalendára spoločnosti Úsmev ako dar. Kalendár je nástrojom vďaky našim partnerom a podporovateľom a bol aj tento rok vychválený za nádherné kresby a šikovnosť a kreativitu detí. 

Pokyny:

Aj tento rok sme pristúpili opäť k výtvarnej súťaži pre deti z detských domovov na 2 súťažné témy a to „PF 2024“ a „Za čo som najviac vďačný“:

1. Téma – „PF 2024“ – deti môžu kresliť, maľovať, prípadne tvoriť iným spôsobom ako farbičkami a farbami (prosím dodržať formát A4 ) na tému PF 2024, ide o motív na pozdrav do Nového roka. Kresby na tému „PF 2024“ budú podľa záujmu a výberu našich partnerov a podporovateľov použité ako námet novoročnej pohľadnice. Autori víťazných a použitých kresieb budú odmenení na základe možnosti spoločnosti, ktorá si kresbu vybrala a to buď finančným alebo vecným darom.

Formát: A4

Počet prihlásených diel na súťažiaceho: Neobmedzený

Veková kategória: Neobmedzený

Ceny: Finančná odmena

2. Téma – „Za čo som najviac vďačný“ – deti môžu nakresliť obrázok, za čo sú najviac vďačné a zároveň nám to opíšu jednou vetou. Kresby na tému „Za čo som najviac vďačný“ budú na základe užšieho výberu súčasťou kalendára spoločnosti Úsmev ako dar na rok 2024.

Formát: A4 na výšku

Počet prihlásených diel na súťažiaceho: Neobmedzený

Veková kategória: Neobmedzený

Ceny: Autor najlepšej vybranej kresby vyhrá elektrickú kolobežku a jeho kresba bude použitá na titulnej strane kalendára.

Registrácia

V prípade záujmu zúčastniť sa výtvarnej súťaže „Maľujeme s úsmevom“, prosíme o zaslanie vyplnenej návratky a originál výtvarného diela na adresu spoločnosti Úsmev ako dar, Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava do 31.8.2023. Výtvarné diela je možné doručiť v obálke a označiť heslom „Maľujeme s úsmevom“ aj osobne.

Predbežne môžete návratku posielať mailom na adresu . Zaslaním vyplnenej návratky sa prihlasujete do súťaže. Návratku na stiahnutie nájdete TU.

V prípade otázok, prosíme, kontaktujte nás na emailovej adrese

Tešíme sa na vaše

výtvarné diela!