Susedská pomoc Ukrajine

Pomáhame aj na Ukrajine. Rodiny, ktoré pred hrozbou vojny museli utiecť z východu Ukrajiny do Užhorodu, sú v ťažkej situácii a tento rok je kvôli pandémii koronavírusu pre nich ešte ťažší. 

Vašu pomoc akútne potrebujeme 34 rodín so 72 deťmi

Po presťahovaní z hotela žijú v skromných príbytkoch a sú vďační za každú pomoc. Pomáhame s úhradou energií, liekov a zdravotných pomôcok, lekárskych výkonov i operačných zákrokov či rekvalifikáciou do potrebného zamestnania.

Ako darovať

Prostredníctvom darovacej brány na Darujme:

V mene detí a rodín ďakujeme!

Pre platbu zo zahraničia

IBAN: SK4031000000004350134306
Názov účtu prijímateľa: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
SWIFT CODE/ BIC CODE banky: LUBASKBX

Čo tieto rodiny potrebujú?

  • Humanitárnu pomoc – potraviny, čistiace a hygienické potreby, nevyhnutné potreby v starostlivosti o najmenšie deti
  • Lieky, zdravotnú starostlivosť a zdravotnícke pomôcky
  • Oblečenie a školské potreby
  • Pomoc s bývaním a zariadením prenajatých priestorov
  • Osobné sprevádzanie a psychickú podporu

Pri našich cestách na Ukrajinu vidíme, že aj tá najjednoduchšia pomoc má zmysel a rodiny si vážia, že ich sprevádzame svojou pomocou a podporou už piaty rok.

Bolesť z odchodu a odlúčenia od sveta, kde väčšina z nich prežila celý doterajší život, sa nedá odstrániť a je stále nesmierne živá. O to viac sa rodiny tešia dlhodobým vzťahom a sprevádzaniu, ktoré im, aj vďaka Vašej podpore a spolupráci s rehoľnými sestrami z Kongregácie Jesu, môžeme aspoň v malej miere poskytnúť. Len na lieky pre deti a chorých potrebujeme 200-300 EUR mesačne, keďže na Ukrajine momentálne neexistuje systém zdravotného poistenia.