Я студент з України і мені потрібна допомога

Susedská pomoc Ukrajine

Pracujeme na oboch stranách ukrajinskej hranice. Tisíce ľudí potrebujú našu a Vašu pomoc.

EN  |  DE  |  ES  |  IT  |  RU  |  UA

Humanitárna pomoc

Priamo na Ukrajinu na konkrétne miesta pomoci sme doviezli 49 kamiónov so 800 tonami všetkého potrebného.

Vďaka našemu teamu priamo na Ukrajine sa snažíme pomáhať v maximálnej možnej miere. Ďakujeme za vašu pomoc!

Integračná pomoc

Pomocnú ruku sme doteraz podali viac ako 400 mamám utekajúcich pred vojnou. Vďaka našim skúsenostiam z konfliktu v rokoch 2014 – 2015 na Donbase a v Luhansku sa o nich na Slovensku postaráme. Od bývania, vzdelávania v školách s ukrajinským jazykom vyučovacím, psychologickej starostlivosti až po pracovné uplatnenie.

Štipendijný program

Od začiatku vojny prišli na Slovensko stovky ukrajinských študentov. Sú tu sami, bez rodičov, v ťažkej situácii. Aby mohli ďalej študovať, Spoločnosť Úsmev ako dar otvára akútny štipendijný program na pomoc týmto študentom. Pomôžme spoločne týmto mladým ľuďom získať vzdelanie a dosiahnuť sny, o ktorých snívajú.

Aktuality

Ako efektívne pomáhať? Úsmev ako dar motivuje spolu s partnermi k filantropii

Ako efektívne pomáhať? Úsmev ako dar motivuje spolu s partnermi k filantropii

Bratislava (22. marec) – Efektívna a systémová pomoc rodinám v núdzi a deťom v náhradnej starostlivosti by nebola možná bez pomoci donorov z komerčného sektora. Organizácia Úsmev ako dar funguje a pomáha už viac ako 3 desaťročia. Na treťom ročníku 1. Darcovskej konferencie Úsmev ako dar spolu s partnermi vyzval verejnosť, aby sa zapojila do pomoci pre tých najzraniteľnejších. Hovorili spolu o pomoci pre rodiny v kríze, budúcnosti detí v náhradnej starostlivosti a dostupnom nájom sociálnom bývaní a podpore samospráv.

Slovensko pomáha Taiwanu obnoviť vojnou zmietanú Ukrajinu

Slovensko pomáha Taiwanu obnoviť vojnou zmietanú Ukrajinu

Dve slovenské nadácie, Nadácia Pontis a Nadácia otvorenej spoločnosti,prerozdeľujú na podporu humanitárnych projektov na Ukrajine finančné prostriedkyod Taipejskej reprezentačnej kancelárie na Slovensku. Prostredníctvom darcovských portálov sa do pomoci Ukrajine zapojila aj verejnosť. Crowdfunding priniesol pomáhajúcim slovenským organizáciám a iniciatívam ďalších 860-tisíc eur.

Otvorili sme prvý bezpečný domov pre siroty, zdravotne postihnuté deti a aj pre deti v núdzi v rámci spolupráce Slovenska, Česka a Ukrajiny

Otvorili sme prvý bezpečný domov pre siroty, zdravotne postihnuté deti a aj pre deti v núdzi v rámci spolupráce Slovenska, Česka a Ukrajiny

Otvorili sme prvý z troch projektov spolupráce troch krajín, Slovenskej republiky, Českej republiky a Ukrajiny. Cieľom tohto úsilia je pomoc sirotám, zdravotne postihnutým deťom a deťom, ktoré so svojim rodinami utekajú pred vojnou na západnú časť krajiny. Ide o nový, bezpečný domov pre tieto deti a o šancu na nový začiatok vo veľmi ťažkej životnej situácii.

Čo môžete urobiť vy, vaši blízki a kolegovia?

Na Ukrajine:

  • podporiť nákupy a prepravu všetkých potrebných komodít na zmiernenie situácie v Užhorode a jeho okolí na zmiernenie situáciu utečeneckých rodín, ako sú trvanlivé potraviny, voda, hygienické potreby, detskú stravu, lieky, antigénové testy,
  • podporiť náš team v Užhorode v jeho terénnej práci s obrovsku masou ľudí na hraniciach pri distribúcii pre život potrebných komodít na zmiernenie hladu, chladu a zvýšenie bezpečia žien, detí a seniorov migrujúcich cez mesto Užhorod,
  • podporiť 32 rodín, v ktorých je 74 detí a ktoré sú ubytované v rôznych prenajatých domácnostiach už od prvého konfliktu v Donbase a Luhansku,
  • vytvoriť v Užhorode ďalšie ubytovacie podmienky pre matky, deti a seniorov, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu opustiť Ukrajinu, zabezpečiť sociálne sprevádzanie a integráciu týchto osôb do čo najbezpečnejšieho stavu a prostredia.

Na Slovensku:

  • podporiť finančne prevádzku mikrobuniek pomoci na Slovensku – prevádzku bytov v Bratislave, Trnave, v okolí Popradu, v Prešove, v Košiciach a vo Svidníku, ktoré nám súkromné osoby a priateľské spoločnosti,
  • podporiť odborné sprevádzanie týchto rodín s deťmi, ich zdravotnú, psychologickú a pracovnú rehabilitáciu v mieste ich pobytu,
  • pomôcť nám zabezpečiť vzdelávanie ukrajinských detí, pokiaľ je to možné v ich rodnom jazyku
  • pomôcť ako dobrovoľník venovaním svojho času, dopravou, poskytnutím ubytovania alebo materiálnej pomoci. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Ako darovať

Prostredníctvom darovacej brány na Darujme:

Bankový účet

Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK93 3100 0000 0040 4002 9105
SWIFT/BIC kód: LUBASKBX

Ďakujeme Vám. Za tie deti, mamy, ľudí.