Я студент з України і мені потрібна допомога

Aby rodina zostala spolu

Situácia chudobných rodín s deťmi, ktorým pomáhame, je stále ťažká kvôli následkom pandémie, rastúcim cenám a ďalším náročným životným okolnostiam.  Akútne potrebujeme aj Vašu pomoc a podporu.

q

Zmierňujeme chudobu, hlad a chlad

Pomáhame v akútnych situáciách s obnovou dodávok energií, poskytnutím nevyhnutných potravín a hygienických potrieb či okamžitou úhradou za potrebné lieky a zdravotnú starostlivosť.

Zabraňujeme strate bývania a rozpadu rodiny

Bez práce a príjmu rodiny nezvládajú platiť nájomné a ďalšie účty a dostávajú sa do vážneho stavu, kedy hrozí vyňatie dieťaťa z rodiny. Robíme všetko preto, aby k tomu nedošlo.

Podporujeme a sprevádzame

Sme oporou našim rodinám, deťom a mladým v ich ťažkej situácii. Naši poradcovia a psychológovia s rodinami aktívne komunikujú, povzbudzujú ich a sprevádzajú.

Aktuality

Čo máme nové na našich pobočkách a v našich projektoch.

Slávnostne sme otvorili 4 nájomné byty v Košiciach, kapacitu centra pre obnovu rodiny rozširujeme aj v Bratislave

Slávnostne sme otvorili 4 nájomné byty v Košiciach, kapacitu centra pre obnovu rodiny rozširujeme aj v Bratislave

Svet ponúka mnoho krásnych destinácií, ktoré sa vyberáme navštíviť. Najkrajšia destinácia zo všetkých je však bližšie, než si bežne uvedomujeme … Nie je ňou nič iné, než domov, nonie každý si túto destináciu môže dovoliť.
Na Slovensku je v súčasnosti každá tretia rodina ohrozená chudobou. Rapídne vzrástol počet rodín v núdzi, ktorým hrozí strata strechy nad hlavou. „Chudoba začína byť veľkým problémom. Už v súčasnosti máme pod hranicou chudoby viac ako 21 percent slovenských domácností, ktoré majú príjem do 500 eur,“ hovorí Martin Halás, analytik Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík. Najväčším problémom chudoby je, že keď do nej rodina spadne, nevie sa z tejto pasce dostať a zotrvá v nej.

Mosty k rodine – bývanie, rodina, chudoba

Mosty k rodine – bývanie, rodina, chudoba

Konferencia je určená pre odborníkov, ktorí sa v súčasnosti podieľajú na sprevádzaní rodín, náhradných rodín a mladých dospelých po odchode z CDR. Cieľom konferencie je odborná diskusia a výmena skúseností v sociálnej práci a príbuzných disciplínach medzi odborníkmi v práci s rodinou, zástupcami mimovládnych organizácií a inými odborníkmi aktívnymi v pomoci rodinám.

Rozvojový pobyt pre mladých dospelých 2023

Rozvojový pobyt pre mladých dospelých 2023

V dňoch 3.-9.7.2023 sa uskutočnil manažérsky pobyt pre mladých dospelých vo veku od 15 – 25 rokov z Centier pre deti a rodiny. Tento pobyt bol zameraný na osobnostný rozvoj a rozvoj manažérskych zručností mladých dospelých a jeho hlavným cieľom bolo pripraviť mladých, ktorí sa nachádzajú na pomyselnom štarte do života, na osamostatnenie sa. V mladých vidíme veľký potenciál a chuť rásť a posúvať sa vpred, a preto vieme, že má táto práca veľký zmysel. Veríme, že nás čaká ešte množstvo takto obohacujúcich stretnutí v budúcnosti.

Najlepšia pomoc dieťaťu je pomoc jeho rodine

Najlepšia pomoc dieťaťu je pomoc jeho rodine

Dnes žije na Slovensku takmer 6000 detí mimo vlastnej rodiny. Vážnou príčinou vyňatia dieťaťa
z rodiny je strata bývania. V dôsledku pandémie, ekonomickej krízy a inflácie dnes hrozí bezdomovectvo tisíckam rodín, dostupné nájomné bývanie však môže pomôcť.

Z detí sa na Najmilšom koncerte roka stávajú skutočné hviezdy

Z detí sa na Najmilšom koncerte roka stávajú skutočné hviezdy

Najmilší koncert roka opäť priniesol úsmevy na tvárach divákov nielen v hľadisku, ale aj pred obrazovkami. Na 33. ročníku koncertu, ktorý spája kultúru a dobrosrdečnosť, vystúpilo 50 detí z 13 Centier pre deti a rodiny z celého Slovenska. Tieto malé hviezdy sa už počas roka zodpovedne pripravovali na slávnostný galavečer, ktorým korunovali svoje úspechy po postupoch cez regionálne kolá. Aj tento rok Úsmev ako dar udelil Cenu Pipi dlhej pančuchy.

Úsmev ako dar sa obracia na novú vládu: Rodiny s deťmi na Slovensku potrebujú adresnejšiu pomoc štátu, naše zbierky pomáhajú, no nestačia

Úsmev ako dar sa obracia na novú vládu: Rodiny s deťmi na Slovensku potrebujú adresnejšiu pomoc štátu, naše zbierky pomáhajú, no nestačia

Už dnes žije na Slovensku takmer 6000 detí mimo vlastnej rodiny. Vážnou príčinou vyňatia dieťaťa z rodiny je strata bývania. V dôsledku pandémie, ekonomickej krízy a inflácie dnes hrozí, že o strechu nad hlavou prídu tisícky rodín. Úsmev ako dar preto opäť vyráža do ulíc s finančnou zbierkou, ktorá má pomôcť sanovať najakútnejšie potreby týchto rodín.

Dostupné sociálne nájomné bývanie

Naše dlhoročné výskumy poukazujú na to, že takmer polovica detí by v zariadeniach nemusela byť umiestnená, ak by rodina mala zabezpečené adekvátne bývanie.

Dostupné sociálne nájomné bývanie je unikátnym integrovaným modelom skutočnej prevencie a riešenia spoločenskej výzvy bezdomovectva rodín. Tento model vychádza z prístupu housing-first a jeho typu communal housing (koncentrované bývanie).

NAŠI PARTNERI

Ďakujeme za Vašu podporu, bez ktorej by sme nedokázali podať pomocnú ruku všetkým, ktorí to potrebujú.

GENERÁLNI PARTNERI

CTP
SKPR logo
AKSS
Anasoft
Anasoft