Mnohé slovenské rodiny teraz prechádzajú ťažkou skúškou. Hoci sa zdá, že s pandémiou sme si dokázali poradiť, s jej dôsledkami sa budeme vyrovnávať ešte dlho. Viem, že sa obávajú neistej budúcnosti. Na Slovensku je veľa rodín, ktoré sa nedokážu vyrovnať s neplánovanými výdavkami, náhlou stratou príjmu a aj samotné náklady na bývanie pre nich predstavujú veľkú záťaž. Zvlášť sa to týka rodín s deťmi. Organizácia Úsmev ako dar je jednou z organizácii, ktoré pravé takýmto rodinám dlhodobo pomáha. Ak cítite, že môžete pomôcť, tak práve cez takéto organizácie môžete pomôcť rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkej situácii, aby mohli zostať spolu a nestratili strechu nad hlavou.

Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenskej republiky

Aby rodina ostala spolu

Od vypuknutia pandémie koronavírusu sa výrazne zhoršila situácia chudobných rodín s deťmi, ktorým pomáhame a akútne potrebujeme aj vašu pomoc a podporu.

q

Zmierňujeme chudobu, hlad a chlad

Pomáhame v akútnych situáciách s obnovou dodávok energií, poskytnutím nevyhnutných potravín a hygienických potrieb či okamžitou úhradou za potrebné lieky a zdravotnú starostlivosť.

Zabraňujeme strate bývania a rozpadu rodiny

Bez práce a príjmu rodiny nezvládajú platiť nájomné a ďalšie účty a dostávajú sa do vážneho stavu, kedy hrozí vyňatie dieťaťa z rodiny. Robíme všetko preto, aby k tomu nedošlo.

Podporujeme a sprevádzame

Sme oporou našim rodinám a mladým v tejto ťažkej situácii. Naši poradcovia a psychológovia s rodinami aktívne komunikujú a povzbudzujú, aby sa nebáli.

Bývanie pre rodiny v núdzi

V spolupráci s Oázou – nádej na nový život pracujeme na novom projekte budovania jednoduchých skromných obydlí pre rodiny v Bernátovciach pri Košiciach. Prvé štyri skromné dvojizbové obydlia sú už pod strechou.

TÝŽDEŇ DOBROVOVOĽNÍCTVA

dobrovoľníctvo je výzva

Práve dobrovoľníci boli kedysi tí, ktorí začali písať našu históriu. Boli to oni, ktorí začali pracovať s deťmi v detských domovoch, dnešných centrách pre deti a rodiny (CDR). Dobrovoľníci sú dodnes neoddeliteľnou súčasťou programov a projektov Spoločnosti Úsmev ako dar.

Aktuality

Čo máme nové na našich pobočkách a v našich projektoch.

Orbit podporí desiatimi tisícmi eur deti v Úsmev ako dar

Orbit podporí desiatimi tisícmi eur deti v Úsmev ako dar

Značka Orbit sa tento rok, už piaty rok po sebe spojila s organizáciou Úsmev ako dar, aby v rámci kampane ,,Pomôžte im zažiariť” pomohla znevýhodneným deťom. Cieľom projektu je poskytnúť pomoc dospievajúcim deťom...

Koncert ktorý treba počúvať srdcom – Najmilší koncert roka

Koncert ktorý treba počúvať srdcom – Najmilší koncert roka

Aj tento rok vystúpili deti z centier pre deti a rodiny a náhradných rodín nitrianskeho kraja na Najmilšom koncerte roka v Nitre, ktorý sa konal 12. septembra 2020 v Kultúrnom centre Zobor v Nitre. Najmilší koncert roka je príťažlivý svojou atmosférou a priateľskou...

Kampaň „Zlé sny“ v tomto roku ocenená doma aj v zahraničí

Kampaň „Zlé sny“ v tomto roku ocenená doma aj v zahraničí

Organizátori Zlatého klinca sa pred dvomi rokmi rozhodli po prvýkrát oceniť najúspešnejšiu prácu v kategórii Best Non-Profit. Tešíme sa, že v tomto roku sa porota rozhodla odovzdať toto ocenenie našej agentúre Respect APP za prácu na našom reklamnom spote „Zlé sny“....

NAŠI PARTNERI

Ďakujeme za Vašu podporu, bez ktorej by sme nedokázali podať pomocnú ruku všetkým, ktorí to potrebujú.

GENERÁLNI PARTNERI

CTP
AKSS
AKSS