Я студент з України і мені потрібна допомога

Uverejnenie zmlúv

Zmluva I. o poskytovaní služieb zo dňa 9.12.2014
Zhotoviteľ: Ing. Jana Anettová, s.r.o.
Objednávateľ: SPDDD Úsmev ako dar

Zmluva II. o poskytovaní služieb zo dňa 9.12.2014
Zhotoviteľ: Ing. Jana Anettová, s.r.o.
Objednávateľ: SPDDD Úsmev ako dar
———————————————————————————————————————————————
Zmluva o spolupráci/ Identifikácia zmluvy:

Rezort: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:
Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Špitálska 6
814 55 Bratislava
IČO: 30854687
Dodávateľ:    
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
IČO: 17316537
Číslo zmluvy:    103/2015-IZ-4.0/V
Zmluva: Zmluva.pdf

 


 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.