Я студент з України і мені потрібна допомога

Bratislava (14. jún 2024) – Domov je pre mnohých ľudí nedosiahnuteľnou destináciou. Každá tretia slovenská rodina  je ohrozená chudobou a čelí možnej strate strechy nad hlavou. Práve tieto rodiny to majú najťažšie, pretože im hrozí odňatie dieťaťa z rodiny. Organizácia Úsmev ako dar pre ne hľadá celoročne východisko z náročnej životnej situácie. Takto prichýlila vo svojom sídle v Bratislave tri rodiny, ktoré nájdu domov v zrekonštruovaných a plne zariadených bytoch. Tie vytvorila organizácia Úsmev ako dar s pomocou partnerov z priestorov bývalých kancelárií po ročnej rekonštrukcii.

Domov našla v byte na Ševčenkovej v Bratislave aj pani Oľga, ktorá je matkou dvoch detí. Ako dieťa si sama prešla kojeneckým ústavom a tromi Centrami pre deti a rodiny (detskými domovmi). „Zažila si ulicu, odmietnutie partnerov svojich detí a neustále sťahovanie, zdravotné problémy a v neposlednom rade zvádzala boj o to, aby jej deti ostali v starostlivosti, Napriek tomu je to jedna úžasná a veselá žena, ktorá nestráca optimizmus aj napriek závažnej chorobe, ktorú jej nedávno diagnostikovali,hovorí vedúca Centra pre obnovu rodiny Zuzana Spiessová.

Nové bytové priestory pre rodiny v núdzi na Ševčenkovej v Bratislave. Foto / Jana Liška Photography

Ďalšou ženou, ktorá našla v centre na Ševčenkovej domov je pani Eva, ktorá je matkou piatich detí. Do konca roka 2022 žila vo svojom byte vBratislave, ale pre slabé hygienické podmienky bytu jej hrozilo, že jej 2 maloleté deti odoberú. Napriek závažným dôvodom, sme vnímali silnú vzťahovú väzbu matky a jej detí. Preto sme oslovili ÚPSVaR, ktorý nám umožnil zvrátiť vyňatie detí a dať rodine šancu na zlepšenie životných podmienok, za čo sme im vďační. Vďaka tímovej spolupráci všetkých zaangažovaných sme začali spoločne hľadať riešenie. Rodinu sme odsťahovali do nášho centra a poskytli sme im bezpečnú a zdravú nezávadnú domácnosť,“ poznamenal výkonný riaditeľ Úsmevu ako dar Štefan Adamjak 

Nové bytové priestory pre rodiny v núdzi na Ševčenkovej v Bratislave. Foto / Jana Liška Photography

Rodina potrebovala okrem strechy nad hlavou aj sociálnu a psychologickú podporu. Úsmev ako dar zorganizoval okrem iného aj stretnutie rodinného kruhu, ktorého sa zúčastnila jej najbližšia rodiny, škola, deti a aj odborní pracovníci z úradu. Počas spolupráce sa nám Evka zverila, že kým žila s otcom detí bola schopná viesť domácnosť, zabezpečovať jej chod a starať sa o deti. Mala v partnerovi podporu, aj keď nebol ideálny. Po jeho odchode a smrti sa v nej niečo zlomilo a nevedela viac fungovať ako dovtedy,“ konštatovala Spiessová. Pani Evka už u nás býva rok a pol a zmeny v jej rodine sú pre ňu náročné, ale snaží sa vždy správne namotivovať a robiť na sebe.  Veríme, že svoje maloleté deti pod našim vedením dokáže vychovať tak skvelo ako tie staršie, ktoré sú dnes študentmi vysokej školy a sú schopní žiť samostatne vspoločnosti,“ dodáva Spiessová 

Slavnostné otvorenie bytových priestorov na Ševčenkovej spojené s tlačovou konferenciou. Foto / Jana Liška Photography

Aj v uliciach sa dá pomôcť 

Úsmev ako dar systematicky pomáha už viac ako tri desaťročia. Aktuálne sprevádza 556 rodín, v ktorých je 1 390 detí. Dnes spustila organizácia na ich finančnú podporu zbierku Uličnica. Ide o 23.ročník zbierky a prebieha v 60 mestách. Budete v nich môcť stretnúť študentov s pokladničkou a červeným tričkom Úsmev ako dar. „Zbierka  je pre študentov a dobrovoľníkov podnetom pre formovanie ich zmyslu pre solidaritu a charitatívne cítenie. Veríme, že pomáha kultivovať ich mladú osobnosť v zmysle otvárania srdca pre tých, ktorí sú v núdzi, vyrástli bez rodičov a potrebujú našu pomoc,“ zdôrazňuje Soboličová.  

23. ročník zbierky Uličnica štartuje v uliciach slovenských miest. Foto / Jana Liška Photography

Vyzbierané peniaze sú určené na úhrady nájmov, energie, na teplé obedy, školské pomôcky, školskú družinu, potraviny, hygienické potreby, drogériu, obuv. „Rodiny často premýšľajú, čo majú zaplatiť, aby prežili. Ak zaplatia nájom, neostane im na iné, lenže jesť musia, školskú dochádzku musia platiť, deti obliekať musia. Takže zvolia k úhrade iné potreby ako nájom a potom keď párkrát nezaplatia, narastajú im dlžoby a z nájmu musia ísť preč,“ konštatuje Soboličová. Okrem zbierky Uličnica môžu ľudia celoročne prispieť darcovskou sms tvare DMS USMEV na číslo 877, alebo podporiť organizáciou na webe: 

Dostupné sociálne nájomné bývanie ako model prevencie a riešenia bezdomovectva 

Spoločnosť Úsmev ako dar má momentálne k dispozícii 23 prenajatých bytov od súkromných osôb, miest či reholí pre potreby dostupného sociálneho nájomného bývania, z toho 20 na východnom Slovensku.  

Rovnako na tento účel používa jeden rodinný dom v Košiciach a v spolupráci s Mestom Košice, primátorom Mesta Košice Jaroslavom Polačekom ako súkromnou osobou a ostatnými partnermi pripravuje 7 nových bytov priamo v Košiciach. Ako krízové ubytovanie má spoločnosť Úsmev ako dar k  dispozícii priestory útulku v Bratislave na Ševčenkovej ulici pre 4 rodiny. Včera Úsmev rozšíril kapacitu útulku o ďalšie 3 byty pre 3 rodiny. 

„Krajské mestá vrátane hlavného mesta Bratislava bojujú s nízkym počtom nájomných bytov, a preto sme nútení zobrať situáciu do vlastných rúk. Vieme prestavať akékoľvek priestory, ktoré dostaneme na dostupné a bezpečné nájomné bývanie so sprevádzaním,“ zdôraznil výkonný riaditeľ Úsmevu ako dar Štefan Adamjak. Bez podpory verejnosti a zvýšenej podpory štátu však nebude podľa jeho slov nájomné bývanie dostupné a bude sa o ňom iba len hovoriť. 

Radoslav Dráb, manažér sociálneho bývania pre rodinu a deti, v rozhovore so Stanislavom Pagáčom, priateľom a dlhodobým podporovateľom sociálnych projektov. Foto / Jana Liška Photography

 O svojej predstave hovoril aj manažér sociálneho bývania pre rodinu a deti Radoslav Dráb: „Naša osobná prax nám už dvanásť rokov ukazuje, že sociálne bývanie nemusí mať mestský charakter. Model vidieckeho sociálneho bývania  s veľmi dobrou dostupnosťou k možnostiam zamestnania, lokálnou dopravou a blízkosťou kvalitných škôl je reálnym riešením dostupného bývania.“ Ako dodáva: Rovnako chceme naďalej komunikovať a pracovať s verejnosťou, ktorá je ochotná svoj byt či dom dlhodobo prenajať skúsenej neziskovke, ktorá zabezpečí nielen riadne plnenie si nájomných povinností a starostlivosť o zverenú domácnosť, ale bude danú rodinu bývajúcu v tejto nehnuteľnosti aj sprevádzať. Preto tento model našej práce laicky nazývame bývanie so sprevádzaním.“ 

ĎAKUJEME PARTNEROM:

Spoločnosť CTP, Nadácia VÚB, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a. s., Nadácia J&T, Legrand Slovensko, s.r.o., JUB, a.s., MARETI, s. r. o., AK SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o., IKEA BRATISLAVA, AMAZON, Spoločnosť T P D, TATRA BANKA, A.S.PROJEKT – ing., s.r.o., všetkým darcom z DARUJME.sk a DONIO.sk

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.