Я студент з України і мені потрібна допомога

Najlepšia pomoc dieťaťu je pomoc jeho rodine

Najlepšia pomoc dieťaťu je pomoc jeho rodine

Dnes žije na Slovensku takmer 6000 detí mimo vlastnej rodiny. Vážnou príčinou vyňatia dieťaťa  z rodiny je strata bývania. V dôsledku pandémie, ekonomickej krízy a inflácie dnes hrozí bezdomovectvo tisíckam rodín, dostupné nájomné bývanie však môže pomôcť.  Dnes sú...
Úsmev ako dar sa obracia na novú vládu: Rodiny s deťmi na Slovensku potrebujú adresnejšiu pomoc štátu, naše zbierky pomáhajú, no nestačia

Úsmev ako dar sa obracia na novú vládu: Rodiny s deťmi na Slovensku potrebujú adresnejšiu pomoc štátu, naše zbierky pomáhajú, no nestačia

Stratou bývania sú ohrozené tisícky rodín na Slovensku V ústavnej starostlivosti je takmer 6000 detí a vážnou príčinou vyňatia dieťaťa z rodiny je strata bývania Účinné nástroje pomoci ako podpora dostupného nájomného bývania, príspevok na bývanie či sociálna práca...
Školy sa opäť môžu opäť zapojiť do zbierky Deň úsmevu

Školy sa opäť môžu opäť zapojiť do zbierky Deň úsmevu

Po pandémii vírusu a silnej inflácii sa zmenili životy mnohých rodín a ich detí. Mnohé rodiny pocítili, čo je to hlad a chlad v rodinách, čo je to strach či reálna skúsenosť s tým, že prišli o vlastný domov. Zmierniť ich situáciu môžeme spoločne. Aj Vy môžete byť toho...