Я студент з України і мені потрібна допомога

Dnes žije na Slovensku takmer 6000 detí mimo vlastnej rodiny. Vážnou príčinou vyňatia dieťaťa  
z rodiny je strata bývania. V dôsledku pandémie, ekonomickej krízy a inflácie dnes hrozí bezdomovectvo tisíckam rodín, dostupné nájomné bývanie však môže pomôcť

Dnes sú slovenské rodiny už v takej situácii, že treba konať. Máme tu odskúšané riešenia, ktoré stačí len vziať a aplikovať vo väčšom meradle. Náš projekt dostupného nájomného bývania reálne dokázal, že vieme pomôcť ohrozeným rodinám a dokonca za zlomok nákladov, ktoré štát vynakladá na každé z detí umiestnené v Centrách pre deti a rodiny. Už aj preto treba robiť všetko pre to, aby sme rodinám pomohli a udržali ich spolu. 

Spoločnosť Úsmev ako dar už viac ako 30 rokov iniciuje kroky za pomoc a zmiernenie chudoby rodín s deťmi, ktorá mnohokrát môže vyústiť do situácie bezdomovectva rodiny. Krutým následkom býva vyňatie dieťaťa z rodiny a jeho smerovanie do ústavnej starostlivosti štátu častokrát na mnoho rokov. Dlhodobé následky a traumy s tým spojené dopadajú na plecia neziskového sektora a dobrých ľudí. Na Úsmev ako dar sa obracajú desiatky rodín s prosbou o pomoc. Vďaka našim darcom adobrým ľuďom sa nám darí pomáhať viac ako 300 rodinám ročne, bohužiaľ nedokážeme pomôcť všetkým. Úsmev ako dar preto opäť vyrazil do ulíc s finančnou zbierkou „Deň úsmevu 2023“, ktorá má pomôcť sanovať najakútnejšie potreby týchto rodín.  

Zbierku „Deň úsmevu 2023“ sme symbolicky odštartovali na Medzinárodný deň rodiny. V uliciach 48 slovenských miest zbieralo 560 študentov zo 72 stredných škôl a 40 našich dobrovoľníkov, ktorým nie je jedno, kde budú ohrozené rodiny bývať. V tričkách organizácie s logom Úsmev ako dar aby rodina zostala spolu verejnosť mala možnosť stretnúť študentov a dobrovoľníkov v termíne od 14. mája až do 27. mája 2023. Celková vyzbieraná suma je 14.248,89 EUR.  Verejnosť však môže aj naďalej podporiť naše projekty pomoci rodinám v núdzi aj prostredníctvom usmev.sk/podporte.    

Tešíme sa, že po dvoch rokoch pandémie sme opäť mohli ísť so študentami do ulíc. Zbierka Deň úsmevu 2023“ je pre študentov adobrovoľníkov podnetom pre formovanie ich zmyslu pre solidaritu a charitatívne cítenie. Veríme, že pomáha kultivovať ich mladú osobnosť v zmysle otvárania srdca pre tých, ktorí sú v núdzi, vyrástli bez rodičov a potrebujú našu pomoc.     

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.