Я студент з України і мені потрібна допомога

Slovenské spoločenstvá sa opäť raz spojili v duchu veľkonočnej solidarity, aby pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú. Pod záštitou Spoločnosti Úsmev ako dar organizovali cirkevné a individuálne iniciatívy varenia pôstnych polievok. Táto iniciatíva bola nezameniteľnou príležitosťou prejaviť vieru v Boha a preukázať solidaritu s tými, ktorí sú v núdzi.

Medzi významnými osobnosťami, ktoré sa zapojili do tejto úctyhodnej činnosti, patrili otcovia biskupi Mons. Bernárd Bober, Mons. Cyril Vasiľ a pomocný otec biskup Mons. Marek Forgáč. Ich angažovanosť a podpora dodali iniciatíve silu a hlbší význam. Otcovia biskupi pôstne polievky osobne vydávali a vyzývali širokú verejnosť na účasť na nich.

Celkovo sa do zbierky zapojilo približne 50 cirkevných spoločenstiev vo farnostiach po celej Slovenskej republike, ako aj jednotlivci, ktorí svojou obetavosťou dokázali vyzbierať významnú sumu 8108,10 eur. Spolu sa podarilo získať úctyhodnú čiastku 26 000,19 eur, ktorá pomôže konkrétnym ohrozeným rodinám udržať si bývanie – domov, strechu nad hlavou pre seba a svoje deti.

Touto cestou chceme srdečne poďakovať každému, kto sa zapojil do tejto duchovnej iniciatívy, či už po prvýkrát alebo pravidelne. Vaša obetavosť a solidarita nezostávajú nepovšimnuté a Vaše úsilie má dôležitý dopad pre bezpečie rodín.

Za celý tím Podeľme sa! Šimon Koliščák. Viac informácií nájdete www.podelmesa.org.

Organizátori vopred ďakujú všetkým bohumilým darcom a prajú pokojné prežitie pôstu.

Zbierkový účet:
Výťažok Pôstnej polievky môžete poukázať na zbierkový účet vedený v Prima Banka Slovensko, a.s.:

SK21 3100 0000 0040 5009 5800

Kontakt: Šimon Koliščák, , 0911 998 478

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.