Я студент з України і мені потрібна допомога

„Projekt ‘Cesta do života’ je podporený z programu ACF – Slovakia,
ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021.
Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou
otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.