Vaše poskytnuté 2% dokážu:

+ Vrátiť niekoľko desiatok detí žijúcich v detských domovoch do ich pôvodných rodín. 

+ Pomôcť rodinám v kríze postaviť sa na vlastné nohy, aby ich deti nemuseli ísť do detského domova.

+ Vyhľadať a zmobilizovať svojpomoc širokých rodín okolo ohrozeného dieťaťa.

+ Vyhľadať a pripraviť nových náhradných rodičov, ktorí opusteným deťom poskytnú láskyplné zázemie.

+ Vybudovať nové a skutočne dostupné sociálne nájomné bývanie pre rodiny a mladých dospelých, aby mohli začať nový život.

+ Prostredníctvom sociálneho podnikania vrátiť ľuďom v krízovej situácii dôstojnosť, pracovnú príležitosť, potrebnosť a základnú finančnú stabilitu.

Ak ste zamestnanec:

Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte obidva potrebné formuláre daňovému úradu v mieste podľa vášho bydliska a to: 

1/ VYHLÁSENIE
2/
Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vám vystaví váš zamestnávateľ
Obidve tlačivá musia byť zaslané spolu. 
3/
Sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane je potrebné zaokrúhliť matematicky s presnoťou na dve desatinné miesta 

Identifikačné údaje pre právnické osoby a SZČO:

Názov organizácie: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Sídlo: Ševčenkova 1175/21, 851 01 Bratislava

Právna forma: občianske združenie

IČO: 173 165 37

Neváhajte nás kontaktovať

Mária Soboličová, manažérka pre fundraising, +421 903 781 774, 
Radoslav Zárecký, regionálny fundraisor pre BA a TT kraj, +421 903 781 744, 
Mária Konceková, regionálny fundraisor pre NR kraj, +421 903 781 467, 
Jana Hurtečáková, regionálny fundraisor pre TN kraj, +421 905 259 095, 
Miroslava Gubalová, regionálny fundraisor pre BB kraj, +421 944 576 353, 
Radoslav Dráb, regionálny fundraisor pre KE a PO kraj, +421 903 630 505, Gabriela Pavlová, fundraisor, +421 905 484 169,