Darovaním 2% z Vašich daní našej organizácii darujete deťom šancu vyrastať v kruhu rodiny. ĎAKUJEME!

Predĺženie lehoty

Lehota na doručenie Vyhlásenia a Potvrdenia na príslušný daňový úrad stanovená do 30. 4. 2020 sa oficiálne predlžuje až do skončenia druhého mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, t.j. ak by napr. pandémia skončila v júni 2020 zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, podajú vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane až do 31.8.2020.

Za Vaše poskytnuté 2%:

  • Vrátime deti do pôvodných rodín.
  • Pomôžeme rodinám v kríze postaviť sa na vlastné nohy, aby ich deti nemuseli ísť do detského domova.
  • Posilníme systémovú svojpomoc širokých rodín.
  • Vyškolíme nových náhradných rodičov, ktorí opusteným deťom poskytnú láskyplné zázemie.
  • Vybudujeme nové krízové centrá pre rodiny a mladých dospelých a zariadenia núdzového bývania, aby mohli začať nový život.
  • Prostredníctvom sociálneho podnikania vrátime ľuďom v krízovej situácii pracovné návyky, potrebnosť a finančnú stabilitu.

Identifikačné údaje:

Názov organizácie: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Sídlo: Ševčenkova 1175/21, 851 01 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 173 165 37

Tlačivá na poukázanie 2% z dane:

1/ VYHLÁSENIE
2/
POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít /prikladá sa k Vyhláseniu alebo DP fyzických osôb/

Neváhajte nás kontaktovať

Mária Soboličová, manažérka pre fundraising, +421 903 781 774, 
Radoslav Zárecký, regionálny fundraisor pre BA a TT kraj, +421 903 781 744, 
Mária Konceková, regionálny fundraisor pre NR kraj, +421 903 781 467, 
Jana Hurtečáková, regionálny fundraisor pre TN kraj, +421 905 259 095, 
Miroslava Gubalová, regionálny fundraisor pre BB kraj, +421 944 576 353, 
Radoslav Dráb, regionálny fundraisor pre KE a PO kraj, +421 903 630 505,