Я студент з України і мені потрібна допомога

Vzdelanie a pocit bezpečia a stability je pre deti jednou z priorít na to, aby sa dokázali rozvíjať. Deti  z náhradných rodín, centier pre deti a rodiny alebo sociálne znevýhodnených rodín majú často náročnejšiu cestu k vzdelaniu práve kvôli finančným ťažkostiam a iným problémom s tým spojeným. Nezisková organizácia Úsmev ako dar preto v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne už 16 rok podporuje nadané deti z tohto prostredia prostredníctvom svojho štipendijného programu Vzdelaním k úspechu. V tomto roku podporí až 83 študentov z celého Slovenska.

V roku 2023 sprevádzala organizácia Úsmev ako dar 556 rodín, z toho je  80 % matiek samoživiteliek a 1 390 detí. „Práve vzdelanie a správna motivácia dokážu deti z dlhodobého hľadiska správne naštartovať tak, aby sa vedeli v živote lepšie uchytiť. My spolu s naším partnerom Nadáciou Slovenskej sporiteľne vytvárame vhodné podmienky na to, aby deti cítili silné zázemie a podporu pre vzdelávanie,“ vyjadril sa výkonný riaditeľ organizácie Úsmev ako dar Štefan Adamjak.

Program Vzdelaním k úspechu sa zameriava na rozvoj vzdelávania a podporu šikovných a talentovaných mladých ľudí s potenciálom. „Nadácia Slovenskej sporiteľne má ako jednu zo svojich kľúčových oblastí práve podporu vzdelávania, pretože to považujeme za jeden z najdôležitejších spôsobov ako pripraviť mladých ľudí do budúcnosti. Práve tento program je jednou z vlajkových lodí nadácie,  vďaka čomu prispievame k šanci na lepšiu budúcnosť desiatkam mladých ľudí už 16 rokov,“ vyjadrila sa správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne Barbara Henterová.

Finančná podpora zo štipendií pomôže študentom s prípravou na stredných a vysokých školách. „Veľmi si vážime, že mladí štipendisti, ktorí sú súčasťou programu Vzdelaním k úspechu nezabúdajú ani na pomoc druhým ľuďom. Ja osobne sa veľmi teším, že vidím ako popri mne vyrastajú mladé osobnosti, ktoré sú už teraz schopné samostatne organizovať úsmevácke akcie,“ poznamenala fundraiserka a PR manažérka organizácie Úsmev ako dar Mária Soboličová.

Tento rok bolo podporených až 83 nadaných študentov z rôznych častí Slovenska. Každý z nich má svoj vlastný osobitý príbeh, no spája ich neúnavné úsilie vynaložené počas celého štúdia.

Zdroj: Jana Liška Photography

Príbehy štipendistov sú inšpiráciou aj pre ostatné deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

Príkladom toho, ako dokáže štipendium pomôcť, je študentka 2. ročníka psychológie na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Zuzana Hajdenová. „Odmalička som sa rada učila a ísť na vysokú bolo pre mňa veľmi prirodzené. Vzdelanie považujem za investíciu do budúcnosti a verím, že sa mi to aj  vyplatí,“ povedala. K štúdiu psychológie ju inšpiroval a motivoval nebohý profesor Vladimír Krčméry, ktorý jej ponúkol prácu na Katedre psychológie, keď si všimol jej záujem o tému závislostí mladých ľudí na sociálnych sieťach. Jej snom je prednášať a publikovať v tejto téme. Ako dodala: „Som cieľavedomá a urobím všetko preto, aby sa mi to podarilo.“

Matej Bilik študuje na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre 1. ročník magisterského stupňa v odbore sociálna práca. Od narodenia je zverený do starostlivosti svojej babičky, ktorá je samoživiteľka a vychováva aj jeho mladšiu sestru. Rodičia s nimi neudržiavajú kontakt, ani sa finančne nepodieľajú na ich výchove. Matej popri štúdiu na škole, na ktorú veľmi túžil ísť, navštevuje aj Anjelskú akadémiu Úsmevu ako dar, kde sa vzdeláva, aby vedel čo najlepšie pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú a učí sa byť mentorom pre iných. Taktiež je tzv. „archanjelom“ (najbližšia vzťahová osoba pre deti) v Centre pre deti a rodiny v Nitre, kde pre deti organizuje rôzne aktivity. „Štipendium mi pomohlo odľahčiť babinu od výdavkov spojených  so školou, keďže z dôchodku a občasných brigád zabezpečuje starostlivosť o mňa a moju sestru,“ uviedol štipendista Matej Bilik.

Zdroj: Jana Liška Photography

Peter Dych má 18 rokov a študuje na Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu v 2. ročníku. Stredná škola ho veľmi baví a po skončení by chcel pracovať v tomto odbore ako čašník.

Žije s mamou v Bratislave. Jeho mama má vážne reumatické ochorenie a žijú skromne. Napriek ochoreniu študuje diaľkovo aj jeho mama popri práci na Vysokej škole sv. Alžbety v Bratislave sociálnu prácu.

Peťo miluje stolný tenis, pomáha mu zabudnúť na problémy spojené s ochorením jeho mamy. Jeho prioritou je úspešne zmaturovať a stále sa zlepšovať v stolnom tenise. Na Úsmeve pôsobí ako dobrovoľník už niekoľko rokov. Pomáha organizovať športové súťaže, letné a zimné tábory a benefičné koncerty. Medzi domovákmi je veľmi obľúbený.

„Hudba dokáže pomáhať a takisto aj sociálna práca. Som rád, ak sa spojí pekné s užitočným,“ vyjadril sa po hudobnom vystúpení mladý študent sociálnej práce Daniel Jano. Na slávnostnom odovzdávaní štipendií odprezentoval skladbu Nájdeme raj, ktorú naspieval s raperom Majselfom. Daniel je mladým dospelým v Centre pre deti a rodiny v Michalovciach, kde je už od svojich 4 rokov. Aktuálne študuje na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Michalovciach.

Pozrite si reportáž odvysielanú na RTVS.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.