Domovácky parlament

Domovácky parlament

Aj napriek nepriaznivej situácii, ktorá je u nás z dôvodu výskytu COVID 19 sa nám podarilo zorganizovať Domovácky parlament pre 30 mladých dospelých z CDR z celého Slovenska v ÚZ NR SR v Častej – Papierničke. Vzdelávacie stretnutie sa konalo 22 .-...
Mladí dospelí, čo s nimi?

Mladí dospelí, čo s nimi?

V januári sa na pôde neziskovej organizácie DORKA uskutočnilo v spolupráci s SPDDD Úsmev ako dar a Nadáciou DeDo prvé tohtoročné stretnutie neformálneho združenia „STRECHA“. Táto iniciatíva vznikla na stretnutí odborníkov pracujúcich s mladými dospelými v Košiciach v...