Mladí dospelí s veľkými očami

Mladí dospelí s veľkými očami

Projekt „Pre malých ľudí s veľkými očami“ realizovaný vďaka podpore Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska pokračuje! Po letnom prázdninovom tábore sa teenageri vyrastajúci v náhradných rodinách naďalej každý mesiac stretávajú. Okrem...
Správne vyštartovať do života

Správne vyštartovať do života

V týchto dňoch sa uzatvára celoročný projekt Správne vyštartovať do života, ktorý Rada pre poradenstvo v sociálnej práci v Košiciach realizovala v spolupráci s košickou pobočkou Úsmev ako dar a Centrom pre obnovu rodiny – DORKA. Počas realizácie organizátori...
Ako správne vyštartovať do života

Ako správne vyštartovať do života

Košice – Do druhej polovice sa v týchto dňoch prehúpáva spoločný projekt Správne vyštartovať do života, ktorý Rada pre poradenstvo v sociálnej práci v Košiciach v spolupráci s košickou pobočkou Úsmev ako dar a novootvoreným Centrom pre obnovu rodiny –...

Aj ja zvládnem byť dospelým

„Aj ja zvládnem byť dospelým“ je názov projektu, ktorý realizuje regionálna pobočka Úsmevu ako dar v Prievidzi v spolupráci s Nadáciou Hodina deťom. Ide o projekt v rámci programu SOS Úsmevu ako dar na podporu samostatného života mladých dospelých z detských domovov....

Deň rozhodnutia

PODPORA NÁRODNÉHO PROGRAMU BOJA PROTI DROGÁM 2004-2008Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar sa rozhodla v rámci neformálneho vzdelávania prispieť k prevencii a predchádzaniu drogových závislostí prostredníctvom zážitkových aktivít, komunikácie,...