Я студент з України і мені потрібна допомога

Podpora mladých dospelých, ktorí opúšťajú centrá pre deti a rodiny a začínajú svoj vlastný život je veľmi dôležitá. Bez potrebnej opory sa mnoho mladých ľudí stráca a spadá do siete sociálnej pomoci. Nadácia Volkswagen Slovakia sa v spolupráci s našou organizáciou a odborom dopravnej polície (Polícia Slovenskej republiky) v roku 2019 rozhodla začať poskytovať pomoc práve týmto odchovancom, a to prostredníctvom grantového programu Vodičák pre tvoj štart, ktorý im môže pomôcť nasmerovať život správnym smerom.

Jeho cieľom je podporiť praktické vzdelávanie a najmä pomôcť mladým z centier pre deti a rodiny uplatniť sa na pracovnom trhu. Vodičský kurz plne hradený nadáciou Volkswagen Slovakia má pre týchto mladých veľmi vysokú hodnotu, keďže pre mnohých je to bez finančnej pomoci ťažko dosiahnuteľnou métou. Snaha o získanie praktickej a užitočnej výbavy v podobe vodičského preukazu je taktiež veľmi dôležitou súčasťou procesu prípravy na samostatný život po odchode z centra pre deti a rodiny.

Dvadsiati šiesti uchádzači, ktorí boli pre tento program zvolení minulý rok, už v týchto dňoch úspešne ukončujú svoje kurzy. Takisto bolo v júni zvolených ďalších 26 mladých ľudí z centier pre deti a rodiny, ktorí sa budúci rok budú takisto tešiť so svojich nových vodičákov. Všetkým držíme palce a prajeme veľa šťastných kilometrov.

Nadácia Volkswagen Slovakia s Úsmevom ako dar spolupracuje už viac ako desať rokov na vzdelávacích projektoch, či už vzdeláva našich dobrovoľníkov alebo dlhodobo podporuje deti vyrastajúce v centrách pre deti a rodiny. Za ich podporu srdečne ďakujeme.

V mesiaci máji 2022 som úspešne absolvoval vodičský kurz a získal vodičské oprávnenie, vodičský preukaz.

Som nesmierne rád za túto príležitosť a touto cestou sa chcem z celého srdca poďakovať organizácii „Úsmev ako dar“…za to, že mi sponzorovala financovanie vodičského kurzu. Ďakujem vôbec za túto možnosť, že som bol vybraný z veľkého počtu uchádzačov /detí, úprimne si to vážim.

Na vodičské skúšky som sa zodpovedne pripravoval a som na seba pyšný, že som ich úspešne absolvoval, vlastným pričinením niečo dokázal, pretože vlastnenie vodičského preukazu mi uľahčí život a je mi dôkazom, že sa stávam platným a hodnotným členom spoločnosti, a že keď vyviniem dostatočné úsilie, tak zvládnem v živote čokoľvek.

Momentálne absolvujem brigádnickú činnosť v jednej novootvorenej reštaurácii Typton v Medzilaborciach, kde okrem obsluhy a pomocných prác v kuchyni, môžem ponúknuť aj donáškovú službu, nakoľko som vlastníkom vodičského preukazu. Vodičský preukaz mi rozširuje aj viac pracovných príležitostí.

 S pozdravom a veľkou vďakou „Vám,“ Peter Čonka.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.