Я студент з України і мені потрібна допомога

V termíne 20.-25.4.2023 sa už po siedmykrát stretli mladí dospelí z Centier pre deti a rodiny z celého Slovenska na 6 dňovom seminári s názvom „Cesta domov“.

Tento seminár prostredníctvom prednášok, svedectiev, zážitkových aktivít, ale aj pomocou modlitieb mladým domovákom ukazuje cestu ako odpustiť, spracovať svoju minulosť a žiť tak plnohodnotný život. Jedným z hlavných cieľov tohto podujatia bolo tiež poskytnúť mladým dospelým pocit prijatia. Prijatia v komunite a seba prijatia. Krásny spoločný čas sme zakončili veľkým bálom.

Veľká vďaka za účasť patrí manželom Robertovi a Vicki Hoxarovým, prvým účastníkom seminára Otcovo srdce, z ktorého Cesta domov vychádza. Vicki a Robert duchovne viedli našich mladých dospelých počas celého pobytu a sme za ich prítomnosť neskutočne vďační.

Sme radi, že neustále môžeme v deťoch rozvíjať ich vnútornú silu, môžeme pri nich stáť a organizovať nespočetné množstvo podobných aktivít. To by sme nemohli robiť bez našich drahých sponzorov, ďakujeme najmä Spoločnosti CTP za dlhoročnú spoluprácu a podporu mladých dospelých v procese osamostatňovania. Toto podujatie bolo tiež podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

Tešíme sa na ďalšie podobné stretnutia v budúcnosti!❤️

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.