Veolia darovala teplo domova

Veolia darovala teplo domova

Napriek tomu, že Slovensko sa rozvíja a celková situácia rodín sa zlepšuje, vidíme, že stále viac rodín čelí vážnemu ohrozeniu a núdzi, ktoré spôsobujú rozpad vzťahov, nezamestnanosť, chorobu či stratu domova. Práve týmto rodinám pomáhame, a to najmä poskytovaním...
A čo ďalej?

A čo ďalej?

Centrum Úsmevu ako dar v Rimavskej Sobote už niekoľko mesiacov ponúka bezpečný priestor na voľnočasové aktivity a doučovanie pre deti a mladých ľudí z centier pre rodinu, náhradných rodín a z ohrozených rodín z vylúčenej rómskej komunity na okraji mesta s nedostatkom...