Я студент з України і мені потрібна допомога

Rozvojový pobyt pre mladých dospelých 2023

Rozvojový pobyt pre mladých dospelých 2023

V dňoch 3.-9.7.2023 sa uskutočnil rozvojový pobyt pre mladých dospelých vo veku od 15 – 25  rokov z Centier pre deti a rodiny, realizovaný v rámci projektu „Zastavme bludný kruh chudoby mladých dospelých“. Tento pobyt bol zameraný na osobnostný rozvoj a...
Ako koordinovať a facilitovať stretnutie rodinného kruhu?

Ako koordinovať a facilitovať stretnutie rodinného kruhu?

Pri konferenčnom modeli práce sa intenzívne pracuje s celým  rodinným systémom a všetkými do života dieťaťa zainteresovanými subjektmi, od koordinátora SRK sa preto vyžaduje schopnosť efektívnej komunikácie, schopnosť empatie a flexibilita pri výkone činnosti...