Nové šance pre 40 nezamestnateľných

Nové šance pre 40 nezamestnateľných

Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) a novovzniknutý Sociálny podnik Integra, s.r.o., obe so sídlom v Košiciach, dnes slávnostne podpísali zmluvu na poskytovanie vybraných služieb. Konkrétne ide o pravidelnú údržbu ochranných pásiem elektrických vedení na...
Oznam o výberovom konaní v KC Ružomberok

Oznam o výberovom konaní v KC Ružomberok

Spoločnosť Úsmev ako dar vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného garanta v KC SPDDD Úsmev ako dar v Ružomberoku. Výberové konanie sa uskutoční dňa 21/03/2019 o 10.00 hod. v priestoroch KC SPDDD Úsmev ako dar, Madačova 3, Ružomberok. Záujemcovia...
Plánovali sme, vzdelávali sa, ale aj zabávali

Plánovali sme, vzdelávali sa, ale aj zabávali

V januári sme zorganizovali celoslovenské plánovacie stretnutie všetkých zamestnancov a spolupracovníkov nášho občianskeho združenia v Častej – Papierničke. Tešíme sa, že vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci...