Я студент з України і мені потрібна допомога

„Veľká noc sa začína prevrátením našich schém. Prichádza s darom udivujúcej nádeje. Veľmi často hľadíme na život a realitu očami upretými nadol. A tak zostávame nehybní pred hrobom rezignácie a fatalizmu a pochovávame radosť zo života. Ale Pán vstal z mŕtvych! Zdvihnime zrak, zhoďme závoj trpkosti a smútku z našich očí, otvorme sa Božej nádeji.“

Pápež František – 2022.

Prajeme Vám nielen v tomto veľkonočnom čase, ale aj do ďalších dní veľa radosti zo života. 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.