Я студент з України і мені потрібна допомога

Aby rodina zostala spolu

Situácia chudobných rodín s deťmi, ktorým pomáhame, je stále ťažká kvôli následkom pandémie, rastúcim cenám a ďalším náročným životným okolnostiam.  Akútne potrebujeme aj Vašu pomoc a podporu.

q

Zmierňujeme chudobu, hlad a chlad

Pomáhame v akútnych situáciách s obnovou dodávok energií, poskytnutím nevyhnutných potravín a hygienických potrieb či okamžitou úhradou za potrebné lieky a zdravotnú starostlivosť.

Zabraňujeme strate bývania a rozpadu rodiny

Bez práce a príjmu rodiny nezvládajú platiť nájomné a ďalšie účty a dostávajú sa do vážneho stavu, kedy hrozí vyňatie dieťaťa z rodiny. Robíme všetko preto, aby k tomu nedošlo.

Podporujeme a sprevádzame

Sme oporou našim rodinám, deťom a mladým v ich ťažkej situácii. Naši poradcovia a psychológovia s rodinami aktívne komunikujú, povzbudzujú ich a sprevádzajú.

Susedská pomoc Ukrajine

Pracujeme na oboch stranách ukrajinskej hranice. Tisíce ľudí potrebujú našu a Vašu pomoc. Prinášame Vám najaktuálnejšie informácie a prosby o pomoc. Vo vyostrenom vojenskom konflikte sme sa zamerali na tých najzraniteľnejších – matky, ich deti a seniorov, ktorí po niekoľkodňovom čakaní na prechod našou hranicou prichádzajú vysílení, chorí a s veľkou beznádejou.

20 rokov

transformácie
systému náhradnej
starostlivosti
na slovensku

„Transformácia je cesta k naplneniu práva každého dieťaťa na život v rodine. Je spôsob, ako mu naplniť jeho základné potreby a umožniť mu naplno rozvinúť duševný i telesný potenciál. Je preň nádej, že i ono bude môcť prežívať hlboké a trvalé vzťahy. Je pomoc všetkým, čo obetavo a s čistým srdcom vychovávajú tieto deti. Je zmena detských domovov z konečnej na prestupnú stanicu. Je dôsledné nadradenie rodiny a rodinnej výchovy nad ústavnú.“

Jozef Mikloško

Aktuality

Čo máme nové na našich pobočkách a v našich projektoch.

Prekonali svoje obavy a postavili sa na ľad, niektorí po prvýkrát

Prekonali svoje obavy a postavili sa na ľad, niektorí po prvýkrát

Mesiac február a marec bol pre deti  troch zariadení, Komunitného centra PSC na Adlerovej, Centra Dorka a Krízového centra pre matky s deťmi z Poľnej v Košiciach, naplnený pravidelným športovaním. Úsmev ako dar v spolupráci so športovým klubom, Kraso centrum Košice,...

Najmilší koncert roka 2022: Prípravy regionálnych kôl v plnom prúde

Najmilší koncert roka 2022: Prípravy regionálnych kôl v plnom prúde

Posledné mesiace sú veľmi napäté pre všetkých, ktorí sledujú aktuálne spoločenské dianie. Preto sme radi, že sa opäť uvidíme na skutočne Najmilších koncertoch roka. Za 31 rokov histórie Najmilšieho koncertu roka vystúpilo v regionálnych a celoslovenských kolách už...

Jogo Mikloško: Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať Ukrajine

Jogo Mikloško: Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať Ukrajine

Za posledné dni naši kolegovia z východného Slovenska pracovali veľmi tvrdo. 32 kamiónov doviezlo 600 ton cielenej humanitárnej pomoci priamo k ukrajinskému trpiacemu ľudu. 60 rodín cíti bezpečie na dočasnom ubytovaní, osem z nich s maloletými deťmi. Rodiny su...

br. Márius-Dismas: Niekedy stačí tak málo, len obyčajná blízkosť

br. Márius-Dismas: Niekedy stačí tak málo, len obyčajná blízkosť

br. Márius-Dismas, Er. je Bohu zasvätená osoba, pustovník žijúci v spoločenstve s ľuďmi v núdzi a zároveň náš kolega na bratislavskej pobočke, kde pracuje ako terénny sociálny pracovník. Jeho práca väčšinou predstavuje úplne prvý kontakt s klientom. Toto sú jeho...

Dostupné sociálne nájomné bývanie

Naše dlhoročné výskumy poukazujú na to, že takmer polovica detí by v zariadeniach nemusela byť umiestnená, ak by rodina mala zabezpečené adekvátne bývanie.

Dostupné sociálne nájomné bývanie je unikátnym integrovaným modelom skutočnej prevencie a riešenia spoločenskej výzvy bezdomovectva rodín. Tento model vychádza z prístupu housing-first a jeho typu communal housing (koncentrované bývanie).

NAŠI PARTNERI

Ďakujeme za Vašu podporu, bez ktorej by sme nedokázali podať pomocnú ruku všetkým, ktorí to potrebujú.

GENERÁLNI PARTNERI

CTP
SKPR logo
AKSS
Anasoft
Anasoft