Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť Úsmev ako dar je od 29. 11. 2021 akreditovaným subjektom pomoci obetiam trestných činov.Ak ste obeťou trestného činu a ste dieťa, alebo ste zažili domáce násilie, ste obeťou obchodovania s ľuďmi, bol na Vás spáchaný útok z dôvodu Vášho náboženského vyznania alebo viery, národnosti, pohlavia, rasovej alebo etnickej príslušnosti, či sexuálnej orientácie, naši odborníci sú pripravení poskytnúť Vám pomoc s citlivým prístupom k Vašej situácii.V roku 2022 sme formou špecializovanej odbornej pomoci poskytli 781 jednorazových alebo opakovaných poradenstiev 106 klientom. Poskytovali sme psychologické, sociálne a právne poradenstvo, telefonicky, e-mailom, ambulantne na našich pobočkách i terénne priamo na mieste problému.Rok 2022 bol v mnohých prípadoch poznačený najmä následkami Covidu a zmenou sociálnej situácie, ktorá zapríčinila zvýšený nárast domáceho násilia.Veríme, že rok 2023 vnesie do rodín väčší pokoj, v opačnom prípade sme pripravení pomôcť, kde to bude potrebné.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.