Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť Úsmev ako dar je od 29. 11. 2021 akreditovaným subjektom pomoci obetiam trestných činov.Ak ste obeťou trestného činu a ste dieťa, alebo ste zažili domáce násilie, ste obeťou obchodovania s ľuďmi, bol na Vás spáchaný útok z dôvodu Vášho náboženského vyznania alebo viery, národnosti, pohlavia, rasovej alebo etnickej príslušnosti, či sexuálnej orientácie, naši odborníci sú pripravení poskytnúť Vám pomoc s citlivým prístupom k Vašej situácii.

V roku 2023 sme formou špecializovanej odbornej pomoci poskytli 860 jednorazových alebo opakovaných poradenstiev 133 klientom. Poskytovali sme sociálne poradenstvo, v spolupráci s inými odbornými pracovníkmi aj psychologické a právne poradenstvo, telefonicky, e-mailom, ambulantne na našich pobočkách i terénne priamo na mieste problému.

Rok 2023 bol v mnohých prípadoch poznačený najmä následkami inflácie a zmenou sociálnej situácie, ktorá zapríčinila zvýšený nárast domáceho násilia.

V roku 2023 v rámci našej spolupráce s cieľovou skupinou, najmä v prípadoch, kde bolo prítomné násilie na matke, okrem poskytnutia poradenstva a podpory priamo obeti sme poradenstvo a podporu poskytovali aj maloletým deťom žijúcim v jednej domácnosti s obeťou.

Veríme, že rok 2024 vnesie do rodín väčší pokoj, v opačnom prípade sme pripravení pomôcť, kde to bude potrebné.

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.