Я студент з України і мені потрібна допомога

Dnes sú domovy mnohých chudobných rodín ohrozene – výškou nájmu či prudkých nárastom cien energií. Mnohým mamám – samo živiteľkám či rodinám, kde je viac detí alebo trvalo prítomná choroba člena rodiny na úhradu bývania nestačí ich prijem. Pomôcť zabrániť ich bezdomovectvu môže každí z nás zapojením sa do prípravy či podpory už 18. ročníka najznámejšieho pôstneho podujatia Podeľme sa!

„Som šťastná, že  podujatie  Podeľme sa!  sa bude tento rok organizovať v pôstnom období už po 18. raz. Som veľmi vďačná priateľom zo Spoločnosti Úsmev ako dar, že sa s takou vervou v minulom roku pustili do organizovania tohto výnimočného podujatia a v jeho organizácii pokračujú aj tento rok. Dúfam, že si podujatie Podeľme sa aj naďalej zachová svoj pôvodný cieľ podeliť sa s tými, čo to najviac potrebujú.  Prispeje tak k naplneniu hlavnej myšlienky pôstu a vzájomnej solidarite medzi ľuďmi na celom Slovensku!“ hovorí Mária Demeterová, jedna zo zakladateliek podujatia.

Každoročným cieľom podujatia Podeľme sa! je pomôcť blížnym v  krízových životných situáciách a tak prispieť k formovaniu povedomia ľudí na Slovensku k solidarite a vzájomnej pomoci. Nejde o to, len dávať almužnu, ale podeliť sa s tým, čo si odopriem. „Domov potrebuje každý, udržanie bývania nízkopríjmových rodín s deťmi je jedným z najvážnejších problémom ochrany rodiny ako takej na Slovensku. Ochrany pred jej bezdomovectvom. Každá tretia rodina na Slovensku je ohrozená chudobou, že najhoršie sú na tom domácnosti s väčším počtom detí a tie, kde sa o deti stará iba jeden rodič,“ upozornil Štefan Adamjak, výkonný riaditeľ Spoločnosti Úsmev ako dar.

Tohtoročnú verejnú zbierku Podeľme sa! preto organizátori zamerali na záchranu desiatok jednorodičovských rodín či rodín z väčším počtom detí. Núdznym rodinám a deťom tak bude môcť táto sprevádzajúca organizácia udržať domov, či už prenajatý alebo v sociálnom bývaní, či v útulkoch, ktoré boli postavené práve z minulých ročníkov tohto pôstneho podujatia.

Otcovia biskupi Slovenska veria a zároveň vyzývajú veriacich, aby prijali pozvanie na pôstne polievky organizované v ich blízkosti – farnosti či spoločenstvách. Bohumilí sú aj organizátori, ktorý sa rozhodnú pripraviť pôstnu polievku, za ktorú účastníci podujatia „ zaplatia“ ako za sviatočný obed. Pridať sa môžu aj rodiny doma, keď navaria skromný obed „ušetrené“ peniaze poukážu do verejnej zbierky.

Vďaka pracoviskám Spoločnosti Úsmev ako dar po celom Slovensku a sieti dobrovoľníkov sa Pôstna polievka uskutoční na mnohých miestach Slovenska. Darcovia, ktorí sa chcú podeliť a nemôžu sa osobne zúčastniť akejkoľvek pôstnej polievky na Slovensku, môžu svoj milodar poukázať jednoducho aj cez dargovský portál www.podelmesa.org.

Organizátori vopred ďakujú všetkým bohumilým darcom a prajú pokojné prežitie pôstu.

Zbierkový účet:
Výťažok Pôstnej polievky môžete poukázať na zbierkový účet vedený v Prima Banka Slovensko, a.s.:

SK21 3100 0000 0040 5009 5800

Podujatie končí 30.04.2024

Kontakt: Šimon Koliščák, , 0911 998 478

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.