Я студент з України і мені потрібна допомога

Aby mohli ďalej študovať

Od začiatku vojny prišli na Slovensko stovky ukrajinských študentov. Sú tu sami, bez rodičov, v ťažkej situácii. Spoločnosť Úsmev ako dar otvára akútny štipendijný program na pomoc týmto študentom. Pomôžme spoločne týmto mladým ľuďom získať vzdelanie a dosiahnuť sny, o ktorých snívajú.

 

SK  |  EN

Štipendijný fond

Pipi dlhej pančuchy

Fond podporí ukrajinských študentov stredných a vysokých škôl, ktorí pred vojnou utiekli na Slovensko a budú tu študovať. Fond pomôže študentom finančne aj materiálne napr. darovaním notebooku nevyhnutného na štúdium.

Štipendijný fond Pipi Dlhej Pančuchy funguje už 27 rokov a za toto obdobie pomohol stovkám slovenských žiakov a študentov bez rodičov úspešne doštudovať stredné a vysoké školy.

Prví dvanásti študenti z Ukrajiny dostali štipendium už koncom apríla 2022. Ku koncu júna ich počet narástol na 29. v Košiciach podporujeme 22 študentov, v Bratislava 6 a v Banskej Bystrici 1 študentku. Práve v týchto mestách našli títo študenti nielen prijatie na miestne univerzity, ale aj odbornú a ľudskú pomoc na našich pobočkách.

Som študent
z Ukrajiny
a potrebujem
pomoc

Chcem
podporiť
ukrajinského
študenta