Я студент з України і мені потрібна допомога

Aby mohli ďalej študovať

Od začiatku vojny prišli na Slovensko stovky ukrajinských študentov. Sú tu sami, bez rodičov, v ťažkej situácii. Aby mohli ďalej študovať, Spoločnosť Úsmev ako dar otvára akútny štipendijný program na pomoc týmto študentom. Pomôžme spoločne týmto mladým ľuďom získať vzdelanie a dosiahnuť sny, o ktorých snívajú.

 

Štipendijný fond

Pipi dlhej pančuchy

Fond podporí ukrajinských študentov stredných a vysokých škôl, ktorí pred vojnou utiekli na Slovensko a budú tu študovať. Fond pomôže študentom finančne aj materiálne napr. darovaním notebooku nevyhnutného na štúdium.
Štipendijný fond Pipi Dlhej Pančuchy funguje už 27 rokov a za toto obdobie pomohol stovkám slovenských žiakov a študentov bez rodičov úspešne doštudovať stredné a vysoké školy. Prví dvanásti študenti z Ukrajiny dostali štipendium koncom apríla, ich počet sa bude postupne rozrastať.

Som študent
z Ukrajiny
a potrebujem
pomoc

Chcem
podporiť
ukrajinského
študenta