Я студент з України і мені потрібна допомога

Pomáhame obetiam trestných činov

Pomáhame obetiam trestných činov

Spoločnosť Úsmev ako dar je od 29. 11. 2021 akreditovaným subjektom pomoci obetiam trestných činov.Ak ste obeťou trestného činu a ste dieťa, alebo ste zažili domáce násilie, ste obeťou obchodovania s ľuďmi, bol na Vás spáchaný útok z dôvodu Vášho náboženského vyznania...
Úsmev ako dar sa obracia na novú vládu: Rodiny s deťmi na Slovensku potrebujú adresnejšiu pomoc štátu, naše zbierky pomáhajú, no nestačia

Úsmev ako dar sa obracia na novú vládu: Rodiny s deťmi na Slovensku potrebujú adresnejšiu pomoc štátu, naše zbierky pomáhajú, no nestačia

Stratou bývania sú ohrozené tisícky rodín na Slovensku V ústavnej starostlivosti je takmer 6000 detí a vážnou príčinou vyňatia dieťaťa z rodiny je strata bývania Účinné nástroje pomoci ako podpora dostupného nájomného bývania, príspevok na bývanie či sociálna práca...
Daruj (Z) fľaše na dobrú vec

Daruj (Z) fľaše na dobrú vec

Začiatkom mája začala naša spolupráca so Slovensko zálohuje a Aldea.music v budove Aircraftu v Bratislave. Vďaka tejto spolupráci môžete darovať zálohované fľaše na pomoc rodinám v núdzi, ktorým dennodenne pomáhame.   Tieto zberné nádoby sa nachádzajú v budove...