Я студент з України і мені потрібна допомога

Tlačové správy

Tlačové správy 2024: 14.6.2024 – Z kancelárskych priestorov byty pre rodiny v núdzi. Úsmev ako dar poskytol domov trom rodinám 6.6.2024  –  Najmilší koncert roka opäť predstavil talentované deti z Centier pre deti a rodinyFotografie z Najmilšieho koncertu...

Akreditácie

Podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov • Rozhodnutie o predĺžení akreditácie právoplatné od 5.11.2021• Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti• Rozhodnutie o zmene štatutárneho a...
Vodičák pre tvoj štart

Vodičák pre tvoj štart

Získanie vodičského preukazu vôbec nie je lacný špás. Práve preto sme sa rozhodli pomôcť deťom a mladým dospelým z centier pre deti a rodiny, ktorých finančné možnosti môžu byť limitované. Grantový program Vodičák pre tvoj štart organizuje Polícia SR, Nadácia...