Я студент з України і мені потрібна допомога

Akreditácie

Podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov • Rozhodnutie o predĺžení akreditácie právoplatné od 5.11.2021• Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti• Rozhodnutie o zmene štatutárneho a...

Dokumenty

Stanovy na stiahnutie Statutes for downloadPotvrdenie o registrácii IČOMemorandum Spoločnosti Úsmev ako darRozhodnutie o predĺžení akreditácieSmernica rozvojových pobytov 2023Smernica dobrovoľníctva Smernica etický kódex VEREJNÁ ZBIERKA „Deň  úsmevu 2024“...

Výročné správy

Výročná správa 2022 Ročná správa za rok 2021 Výročná správa 2020 Ročná správa 2019 Výročná správa 2018 Výročná správa 2017 Výročná správa 2016 Výročná správa 2015 Výročná správa 2014 Výročná správa 2013 Výročná správa 2012 Výročná správa 2011 Výročná správa 2010...

Tlačové správy

Tlačové správy 2024: 16.4.2024 – Zbierka Podeľme sa! 2024 bola úspešná, pomôže konkrétnym rodinám udržať si domov. 13.3.2024 – Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia sa budú rozvíjať vďaka štipendiám. Podporu dostane 83 detí 14.2.2024 – Slovensko...