Я студент з України і мені потрібна допомога

Dokumenty

Stanovy na stiahnutie Statutes for download Potvrdenie o registrácii IČO Memorandum Spoločnosti Úsmev ako dar Rozhodnutie o predĺžení akreditácie VEREJNÁ ZBIERKA „Deň  úsmevu 2024“ 18.8.2023  –  Povolenie MVSR k zbierke + doložka právoplatnosti...

Výročné správy

Výročná správa 2022 Ročná správa za rok 2021 Výročná správa 2020 Ročná správa 2019 Výročná správa 2018 Výročná správa 2017 Výročná správa 2016 Výročná správa 2015 Výročná správa 2014 Výročná správa 2013 Výročná správa 2012 Výročná správa 2011 Výročná správa 2010...

Tlačové správy

Tlačové správy 2023:   29.11.2023 – Iniciatíva ŽENY ŽENÁM spúšťa aukciu na pomoc matkám, aby mohli zostať so svojimi deťmi 24.10.2023 – Odovzdávanie ocenení „Spolu pre rodinu“ na slávnostnom galavečere 20.9.2023 – Každá tretia rodina je ohrozená...

Akreditácie

Podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov • Rozhodnutie o predĺžení akreditácie právoplatné od 5.11.2021• Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti• Rozhodnutie o zmene štatutárneho a...