Я студент з України і мені потрібна допомога

Dokumenty

Stanovy na stiahnutie Statutes for download Potvrdenie o registrácii IČO Memorandum Spoločnosti Úsmev ako dar Rozhodnutie o predĺžení akreditácie VEREJNÁ ZBIERKA „Deň  úsmevu 2022“ 13.7.2021  –  Povolenie MVSR k zbierke   ROČNÁ SPRÁVA 2020 Ročná...

Výročné správy

Výročná správa 2020 Ročná správa 2019 Výročná správa 2018 Výročná správa 2017 Výročná správa 2016 Výročná správa 2015 Výročná správa 2014 Výročná správa 2013 Výročná správa 2008 Výročná správa 2007 Výročná správa 2006 Výročná správa 2005 Výročná správa 2012 Výročná...

Tlačové správy

Tlačové správy 2022: 11.05.2022  –  Študenti z Ukrajiny budú môcť na Sovensku študovať  aj vďaka štipendiám, spúšťajú pre nich nový fond 28.04.2022  –  Detským domovom na Slovensku odzvonilo. Dnes sú už iba prestupnou stanicou. 16.03.2022  –  Deti v...

Akreditácie

Podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov • Rozhodnutie o predĺžení akreditácie právoplatné od 5.11.2021Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti Podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o...