Dokumenty

Stanovy na stiahnutie Statutes for download Potvrdenie o registrácii IČO Memorandum Spoločnosti Úsmev ako dar Rozhodnutie o predĺžení akreditácie ROČNÁ SPRÁVA 2020 Ročná správa 2020Ekonomická tabuľka k ročnej správe 2020Auditorská správa VEREJNÁ ZBIERKA...

Výročné správy

Výročná správa 2020 Ročná správa 2019 Výročná správa 2018 Výročná správa 2017 Výročná správa 2016 Výročná správa 2015 Výročná správa 2014 Výročná správa 2013 Výročná správa 2008 Výročná správa 2007 Výročná správa 2006 Výročná správa 2005 Výročná správa 2012 Výročná...

Tlačové správy

Tlačové správy 2021: 01.03.2021  –  Behanie pomáha – Bratislava Team Marathon 23.06.2021  –  Systém Coca-Cola spúšťa projekt “50 miest pre dobrý skutok”, ide o súčasť osláv 50. výročia nápoja Coca-Cola na trhu 18.06.2021  – ...

Akreditácie

Podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov • udelenie akreditácie na výkon vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately • zmena miesta výkonu opatrení v...