Я студент з України і мені потрібна допомога

Dokumenty

Stanovy na stiahnutie Statutes for download Potvrdenie o registrácii IČO Memorandum Spoločnosti Úsmev ako dar Rozhodnutie o predĺžení akreditácie VEREJNÁ ZBIERKA „Deň  úsmevu 2022“ 13.7.2021  –  Povolenie MVSR k zbierke   ROČNÁ SPRÁVA 2020 Ročná...

Výročné správy

Ročná správa za rok 2021 Výročná správa 2020 Ročná správa 2019 Výročná správa 2018 Výročná správa 2017 Výročná správa 2016 Výročná správa 2015 Výročná správa 2014 Výročná správa 2013 Výročná správa 2012 Výročná správa 2011 Výročná správa 2010 Výročná správa 2009...

Tlačové správy

Tlačové správy 2023: 19.5.2023  – Úsmev ako dar sa obracia na novú vládu: Rodiny s deťmi na Slovensku potrebujú adresnejšiu pomoc štátu, naše zbierky pomáhajú, no nestačia. 3.5.2023 – Deti z centier pre deti a rodiny ukázali svoj talent a nadšenie pre...

Akreditácie

Podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov • Rozhodnutie o predĺžení akreditácie právoplatné od 5.11.2021• Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti• Rozhodnutie o zmene štatutárneho a...