Dokumenty

Stanovy na stiahnutie Statutes for download Potvrdenie o registrácii IČO Memorandum Spoločnosti Úsmev ako dar Rozhodnutie o predĺžení akreditácie ROČNÁ SPRÁVA 2020 Ročná správa 2020Ekonomická tabuľka k ročnej správe 2020Auditorská správa VEREJNÁ ZBIERKA...

Výročné správy

Výročná správa 2020 Ročná správa 2019 Výročná správa 2018 Výročná správa 2017 Výročná správa 2016 Výročná správa 2015 Výročná správa 2014 Výročná správa 2013 Výročná správa 2008 Výročná správa 2007 Výročná správa 2006 Výročná správa 2005 Výročná správa 2012 Výročná...

Tlačové správy

Tlačové správy 2021: 16.11.2021  –  Až 80% rodinám v núdzi sa dá pomôcť a predísť tak odňatiu detí do ústavnej starostlivosti 26.10.2021  –  Vyťahovanie zapadnutého jazyka je mýtus. Stovky sociálnych pracovníkov sa naučili, ako prvú pomoc poskytovať...

Akreditácie

Podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov • Rozhodnutie o predĺžení akreditácie právoplatné od 5.11.2021Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti Podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o...