Я студент з України і мені потрібна допомога

Otec arcibiskup Mons. Ján Babjak, SJ metropolita požehnal nový bohostánok v kaplnke Panny Márie Guadalupskej v krízovom centre Dorka v Prešove. Ako uviedla Ing. Jolana Šuleková, riaditeľka siete krízových centier Dorka na Slovensku: „Je to náš prvý bohostánok v sieti našich centier pomoci. Máme veľkú radosť z toho, že sa nám dostalo práve takej milosti, že živý Kristus bude prebývať priamo u nás, v blízkosti trpiacich ľudí. Život a každodenná prax nám ukázali, že častokrát jedinou cestou na zlepšenie situácie rodín a detí v našich centrách je cesta viery a nádeje v nášho Spasiteľa.“

Centrá Dorka na Slovensku dnes fungujú v mestách Košice, Prešov, Zvolen a Ružomberok. Spoločne poskytujú tak bezpečný domov takmer 300 odkázaným klientom – najmä rodinám s deťmi a osamelým rodičom v núdzi, ale aj mladým dospelým odchádzajúcich z detských domovov. V každom z týchto centier pôsobia priamo aj katolícki kňazi či bohoslovci seminárov poverení výkonom tejto služby. Túžbou zriaďovateľov týchto centier, Spoločnosti Úsmev ako dar a Nadácie DEDO, je mať v blízkej budúcnosti nielen už existujúce kaplnky slúžiace aj pre miestu verejnosť, ale aj bohostánok v každej z nich.

V blízkej budúcnosti Spoločnosť Úsmev ako dar a Nadácia DEDO uvedú do prevádzky aj ďalšie významné projekty na Slovensku a to rozšírenú časť Sociálneho domu sv. Norberta v Jasove či pokračovanie modelového projektu sociálneho nájomného bývania v Košiciach – Šaci. Oba tieto očakávané projekty sú intenzívne podporované Arcibiskupským úradom v Košiciach, Rádom premonštrátov, Dominikánskym konventom v Košiciach a pápežskou nadáciou Renovabis.

Požehnanie nového bohostánku na prešovskej Dorke Požehnanie nového bohostánku na prešovskej Dorke Požehnanie nového bohostánku na prešovskej Dorke

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.