Я студент з України і мені потрібна допомога

Pomoc ohrozeným rodinám na východe

Sociálny dom sv. Norberta

Poskytuje finančne dostupné dlhodobejšie sociálne nájomné bývanie v 7 bytových jednotkách osamelým rodičom s deťmi alebo rodinám s deťmi po skončení krízovej intervencie poskytovanej v niektorom z našich krízových centier.

Dlhodobé sociálne nájomné bývanie

Je unikátnym integrovaným modelom skutočnej prevencie a riešenia spoločenskej výzvy bezdomovectva rodín s deťmi. Tento model vychádza z prístupu housing-first a jeho typu communal housing (koncentrované bývanie). Je to model dlhodobého sociálneho nájomného bývania pre rodiny s nízkymi príjmami, pre ktoré je komerčný podnájom alebo úver na vlastné bývanie nereálny.  Ako ukazujú skúsenosti zo zahraničia, práve nájomné bývanie s podpornými službami je úspešným a efektívnym spôsobom, ako chrániť rodiny pred bezdomovectvom. Umožňuje rodinám nezávisle a  stabilne bývať, hradiť si znížené nájomné a v prípade potreby využívať pomoc sociálnych pracovníkov a iných odborníkov.

Bývanie s podporou

Súčasťou podpory je aj sociálne, psychologické či právne poradenstvo a intervencia v prípade potreby, nie však nepretržite, tak ako to bolo počas ich pobytu v krízových zariadeniach.

rokov fungovania

Rodín ubytovaných od roku 2011

klientov (detí s rodičmi) od otvorenia 1. bytu

Rodín sa posunulo ďalej do vlastného bývania

Spolupráca s Rádom premonštrátov

Oba domy, ktoré dnes tvoria Sociálny dom sv. Norberta v Jasove, získala Spoločnosť Úsmev ako dar do dlhodobého bezúplatného nájmu od Rádu Premonštrátov – Opátstvo Jasov. Vďaka podpore a spolupráci s otcom opátom Martinom Ambrózom Štrbákom a bratmi premonštrátmi sme tieto domy postupne rekonštruovali a pripravovali bývanie pre rodiny v núdzi.

Ďakujeme partnerom

Ďakujeme všetkým našim partnerom a darcom, ktorí pomohli pri budovaní Sociálneho domu sv. Norberta v Jasove.