Я студент з України і мені потрібна допомога

Počas prebiehajúceho Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský zavítal na plánovanú návštevu prešovského krízového centra Dorka. Otec arcibiskup sa stretol nielen s pracovníkmi krízového centra, ktorí mu detailne predstavili fungovanie tohto v regióne veľmi potrebného núdzového bývania s podpornými službami pre viac ako 80 rodičov a ich deti, ale navštívil aj mnohé ohrozené rodiny aj osobne.

Zaujímal sa o ich ťažkosti, problémy a spôsob ich života. Ako predstaviteľ Bratislavskej arcidiecézy zároveň mohol naživo vidieť, ako boli použité prostriedku z výťažku Svätomartinskej zbierky na rozvoj a rozšírenie tohto centra. Pri jeho návšteve ho sprevádzali prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., predseda Spoločnosti Úsmev ako dar, RNDr. Jozef Ondáš, predseda Správnej rady siete krízových centier Dorka, n.o., ako aj súčasný vedúci centra, duchovný otec Lukáš Mitro. Okrem stretnutia s mladými, ktorí sa rozhodli počas popoludnia angažovanosti navštíviť toto krízové centrum, sa otec arcibiskup dozvedel aj o ďalšej nutnosti a potrebe rozvíjať sociálne bývanie na Slovensku, ktoré je nedostupné pre mnohé rodiny s deťmi. Svojou návštevou a osobnými slovami povzbudil všetkých zainteresovaných v pokračovaní ich diela.

Úsmev ako dar v spolupráci s Nadáciou DeDo – Solidarita s deťmi z detských domovov a ďalšími partnermi buduje sieť Centier pomoci Dorka, v ktorej rodiny s deťmi v ťažkých životných situáciách a mladí dospelí, nachádzajú strechu nad hlavou, odbornú pomoc a poradenstvo. Prvé centrum slúži rodinám od roku 2007 a od svojho založenia pomohli Centrá Dorka viac ako 150 rodinám s takmer 300 deťmi, takmer 200 mladým dospelým po opustení detských domovov a dočasne poskytlo útočisko takmer 300 deťom v krízovom stredisku.

Otec arcibiskup Zvolensky na Dorke 1 Otec arcibiskup Zvolensky na Dorke 3 Otec arcibiskup Zvolensky na Dorke 2

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.