Я студент з України і мені потрібна допомога

Webinár

Termín: 7.12.2023
9:00 – 12:00

Čo sa dozviete

Cieľom tohto webinára je zdôraznenie dôležitosti tímovej práce v centrách pre deti a rodiny so zreteľom na napĺňanie potrieb dieťaťa, pričom sa budeme venovať aj problematike stálosti a dvojitému mandátu sociálneho systému. Ďalej si predstavíme, kto tvorí tím, aké má vlastnosti a aké limity. Predstavíme si metódy, ciele a výhody tímovej práce, ktoré sú využívané v centrách pre deti a rodiny a budeme diskutovať o ťažkostiach z praxe, ktoré niektoré metódy, ako sú napríklad prípadové konferencie či stretnutia rodinného kruhu, sprevádzajú.

Určené pre

vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, psychológov, riaditeľov, pedagógov, náhradných rodičov a širokú verejnosť.

Lektor

Mgr. Andrea Hudeková

Poradenská psychologička, lektorka programu Pride pre náhradných rodičov a supervízorka. Má dlhoročné skúsenosti s prácou detí z Centier pre detí a rodinu (detské domovy).

Cena: 25 € / osoba