Я студент з України і мені потрібна допомога

Keď opúšťajú brány centier pre deti a rodiny majú buď veľké obavy, alebo si vôbec neuvedomujú závažnosť situácie, v ktorej sa čoskoro ocitnú. Tému sebapoznania a zdravého sebavedomia sme rozoberali v rámci druhého turnusu projektu, ktorého sa zúčastnilo takmer 40 mladých žijúcich v centrách pre deti a rodiny.

Zažili sme spoločné prednášky, workshopy, športové aktivity a vyskúšali si aj virtuálnu realitu. Spoločne sme sa snažili rozvíjať predstavu o sebe samom. Napríklad keď si mladí dospelí mali vybrať obrázkovú a slovnú kartičku, ktorá ich vystihuje a následne vysvetliť svoj výber a opísať samých seba. Pri aktivitách ako divadelné scénky sa mladí dospelí učili spolupracovať, rozvíjať svoj talent a spoznávať svoje silné a slabé stránky.

Hovorili sme aj o pochopení druhých, o tom, že nik nie je dokonalý a každý je v niečom dobrý. Väčšinou to stačí len pomenovať. Srdečné poďakovanie patrí organizácii IPčko, ktorého zamestnanci nám v akčnom nasadení pripravili perfektný program.

Sme radi, že sme spoločne mohli vysvetlovať pojmy sebahodnoty, sebavedomia a sebaprijatia, odbornou a ľudskou formou. Máme obrovskú radosť, že forma zvolenej interakcie, mladých úprimne zaujala.

Týchto jednotlivcov chceme sprevádzať počas celej ich prípravy na osamostatnenie sa po odchode z Centra.

Srdečne ďakujeme spoločnosti CTP Invest SK, ktorá nás podporila pri projekte “Zastavme bludný kruh chudoby mladých dospelých“, ktorého cieľom je aktivizovať rozvoj osobných kompetencií mladého dospelého žijúceho v Centre tak, aby bol komplexne pripravený na osamostatnenie sa po skončení náhradnej starostlivosti.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Európsky sociálny fond
Operačný program Ľudské zdroje
Operačný program Ľudské zdroje

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.