Я студент з України і мені потрібна допомога

Sledujte s nami slávnostný večer spojený s oceňovaním v rámci 22. ročníka medzinárodnej konferencie Mosty v sociálnoprávnej ochrane.

Oceňovať budeme osobnosti, ktoré dlhodobým pôsobením pomáhajú predchádzať umiestňovaniu detí do zariadení náhradnej starostlivosti. Súčasťou konferencie budú okrem diskusií aj rôzne workshopy a prednášky.

Konferenciu slávnostne otvorila nová presedkyňa organizácie Úsmev ako dar, Emília Chovancová Bezáková. Aktuálne prebieha diskusia na tému aktuálnych výziev v oblasti sociálnoprávnej ochrany, ktorej sa zúčastnia zastupitelia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradu komisára pre deti, Fóra riaditeľov a zamestnancov CDR, Ligy ochrany detí a splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.