Я студент з України і мені потрібна допомога

30. marec 2023 sa hlboko vryje do nášho srdca aj do našej pamäte. Veríme, že aj do pamäte všetkých našich priaznivcov a podporovateľov. Prevzali sme mimoriadne ocenenie na slávnostnom odovzdávaní cien Prokop 2022 za našu 40 ročnú prácu pri zlepšovaní kvality života detí na Slovensku. Nemenej významné ocenenie je aj 3. miesto v kategórii Nonprofit za kampaň „Deti v núdzi musí byť vidieť“. 

PROKOP je prestížnou súťažou najlepších PR projektov na Slovensku, ktorý od roku 2010 vyhlasuje a organizuje Asociácia public relations Slovenskej republiky. Public relations sa čoraz viac stáva dôležitou súčasťou komunikačného mixu a ocenenie PROKOP dáva možnosť predstaviť zaujímavé, kreatívne a inovatívne PR kampane, uskutočnené na Slovensku v aktuálnom roku. Cieľom súťaže PROKOP je predstaviť tieto projekty odbornej a laickej verejnosti a oceniť subjekty, ktoré ich realizovali. Kritériami súťaže sú inovatívnosť, kreativita a exekúcia PR projektu s ohľadom na preukázané výsledky.

Túto cenu by nezískali bez dlhoročnej podpory a spolupráce s agentúrami SKPR STRATEGIES a Respect APP. Naša úprimná a veľká osobná vďaka patrí Sona Lexmanova a Yolka Marcela Udičová. Tieto dve výnimočné ženy s nami spolupracujú nad rámec svojich pracovných povinností, majú veľké srdiečka a skvelý tím. Sú našou každodennou radosťou a vždy, keď nám zazvoní telefón, tak očakávame nejaký skvelý originálny nápad na komunikáciu našich projektov. Vďaka obom agentúram verejnosť o našich skvelých projektoch vie a môže nás tak už 40 rokov podporovať adresne a účelne.

Tento večer bol plný emocií, krásnych a pochvalných slov, selfičiek, úsmevov a vypadla sem – tam aj nejaká slzička od dojatia. Všetky tieto emócie prešli aj nami úsmevákmi, ktorí sme sa Galavečera zúčastnili a skvele sme si ho užili.

Ďakujeme všetkým našim zamestnancom, odborným pracovníkom, dobrovoľníkom, donorom a spolupracovníkom. Veľká a úprimná vďaka patrí našim rodinám, bez Vašej podpory by sme túto prácu nemohli vykonávať.

S pokorou a úsmevom ideme ďalej. Ďakujeme!

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.