Я студент з України і мені потрібна допомога

Prístup ku kvalitnému vzdelaniu nie je samozrejmosťou pre každého. Deti  z náhradných rodín, centier pre deti a rodiny alebo sociálne znevýhodnených rodín sa často stretávajú s finančnými ťažkosťami a ich vzdelávanie môže byť ohrozené. Nezisková organizácia Úsmev ako dar v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne preto už 15 rokov podporuje nadané deti z tohto prostredia prostredníctvom svojho štipendijného programu Vzdelaním k úspechu. V tomto roku podporí až 80 študentov z celého Slovenska.

Vojna a inflácia ovplyvnili životnú situáciu mnohých rodín. Aj domácnosti s priemerným príjmom sa musia vyrovnať s rastúcimi nákladmi na bývanie, stravu a iné potreby. Zvyšovanie cien pre rodiny s nízkymi príjmami však môže znamenať aj to, že nedokážu zabezpečiť pre svoje deti to najdôležitejšie – kvalitné vzdelanie. Preto sa organizácia Úsmev ako dar spojila s Nadáciou Slovenskej sporiteľne a už 15 rokov spoločne podporujú nadané deti na ceste k lepšiemu vzdelaniu a budúcnosti. „Som hrdý, že si mnohí mladí ľudia z detských domovov uvedomujú význam vzdelania pre svoju budúcnosť. Verím, že štúdium, pre ktoré sa rozhodli, úspešne ukončia a budú svoje vedomosti rozvíjať aj v nasledujúcich rokoch. Takto sa stanú vzorom, motiváciou a inšpiráciou pre desiatky ďalších tínedžerov. Práve takým podávame pomocnú ruku. My všetci im   v tomto úsilí budeme držať palce,“ vyjadril sa výkonný riaditeľ organizácie Úsmev ako dar Štefan Adamjak.

Program Vzdelaním k úspechu sa zameriava na rozvoj vzdelávania a podporu šikovných a talentovaných mladých ľudí s potenciálom. „Sme nesmierne radi, že môžeme byť súčasťou tejto aktivity už od jej vzniku a prispievať tak k šanci na lepšiu budúcnosť desiatkam mladých ľudí ročne. Nevnímame to len ako finančnú podporu ich štúdia, ale aj ako možnosť pozitívne zasiahnuť do ich osobných príbehov vyjadrením podpory a dôvery, ktoré sú pre nich rovnako dôležité,“ vyjadrila sa Barbara Henterová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Tento rok bolo podporených až 80 nadaných študentov z rôznych častí Slovenska. Každý štipendista má svoj vlastný príbeh, no spája ich neúnavné úsilie a motivácia vynaložená počas celého štúdia. Štipendiá sú využívané na rôzne účely, ako napríklad nákup študijných materiálov a pomôcok.

Finančné prostriedky zo štipendií sú určené pre študentov na stredných a vysokých školách, pričom mnohí sa rozhodli zamerať na výučbu konkrétneho remesla na odborných školách, niektorí sa rozhodli pre program duálneho vzdelávania. Mladí štipendisti, ktorí sú súčasťou programu Vzdelaním k úspechu, pritom nezabúdajú ani na pomoc druhým ľuďom. Vďaka dobrovoľníctvu v organizácii Úsmev ako dar sa učia praktickým zručnostiam, ako napríklad zorganizovať podujatie, prezentovať a komunikovať s rôznymi ľuďmi. Tieto zručnosti im pomôžu pri hľadaní zamestnania po ukončení štúdia.

Príbehy štipendistov motivujú aj ostatné deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

Štipendista Dávid Mirga býva v Centre pre deti a rodiny Žitavce a študuje na Strednej odbornej škole gastronómie a cestovného ruchu v Nitre, kde si dorába maturitu v nadstavbovom štúdiu. Je veľmi vďačný za vzdelávacie projekty, ktoré Úsmev ako dar robí pre mladých dospelých. Najskôr bol len účastníkom programu a dnes je už pomocným animátorom, na čo je veľmi hrdý. „Vidím v týchto aktivitách veľký zmysel, stále ma posúvajú vpred, viac si verím a teším sa, že môžem pomáhať deťom, ako som ja,“ vyjadril sa. Chce ísť ďalej študovať na vysokú školu, zaujímajú ho psychológia alebo teológia. V organizácii Úsmev ako dar má podľa jeho slov veľkú osobnú podporu a to mu dáva silu, že to dokáže.

Ďalším z mnohých šikovných štipendistov je spevácky nadaný Daniel Jano, ktorý naspieval s raperomMajselfom skladbu Nájdeme raj. Je mladým dospelým v Centre pre deti a rodiny v Michalovciach. V centre pre deti a rodiny je už od svojich 4 rokov. Aktuálne študuje na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Michalovciach. V organizácii Úsmev ako dar pôsobí ako dobrovoľník. Je vďačný, že môže byť nápomocný pri realizovaní projektov prípravy mladých dospelých na život mimo centier pre deti a rodiny. Ako vraví: „Chcem byť osobným prínosom pre ďalších mladých dospelých.“ Sociálne štipendium Pipi dlhá pančucha mu pomáha realizovať sa a pokračovať v štúdiu.

Lea Hubová23 rokov a je študentkou médií a žurnalistiky v kombinácii s teóriou a dejinami filmu a audiovizuálnej kultúry na Masarykovej univerzite v Brne. Odmalička sa rada učila a chodila do školy, ísť na vysokú bolo pre ňu veľmi prirodzené. Vzdelanie na vysokej škole považuje                  za investíciu do budúcnosti a verí, že sa jej časom vyplatí. Okrem školy sa Lea venuje už dlhé roky aj dobrovoľníctvu v organizácii Úsmev ako dar. Sama vie, ako náročné je vyrastať v detskom domove, a preto ju robí šťastnou, keď má možnosť pomôcť iným deťom. Popri škole a dobrovoľníctve má Lea voľného času málo. Keď sa nemusí venovať povinnostiam, rada si prečíta dobrú knihu, pozrie zaujímavý film, alebo sa venuje písaniu. Sama ešte úplne nevie, čo presne by v budúcnosti chcela robiť. Jej snom je napísať knihu alebo natočiť film o príbehoch viacerých ľudí vyrastajúcich v detskom domove a pomocou umenia tak ukázať tieto príbehy svetu.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.