Я студент з України і мені потрібна допомога

Kresťanský pôst vo svete sprevádza množstvo pôstnych podujatí, ktoré nám dávajú príležitosť podeliť sa s núdznymi o náš prebytok. Asi najznámejšie na Slovensku je z nich podujatie Podeľme sa!, ktoré má za sebou šestnásť úspešných ročníkov. 16 uplynulých rokov toto podujatie zorganizovalo Katolícke hnutie žien Slovenska s vyhlásenou verejnou zbierkou s požehnaním slovenských otcov biskupov.

Z výťažkov tejto verejnej zbierky vzniklo mnoho užitočných diel, ako sú napríklad Centrá pre obnovu rodiny Dorka na celom Slovensku, Centrum pre deti a rodiny v Rožňave, niekoľko bytov sociálneho nájomného bývania pre ohrozené rodiny v Bratislave a v Košiciach aj veľmi dôležité poradne Alexis.

S požehnaním a vedomím otca arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera, predsedu Konferencie biskupov Slovenska žezlo pokračovať v každoročnom organizovaní tohto pôstneho podujatia známeho aj ako „Pôstna polievka“ prevzala od tohto ročníka Spoločnosť Úsmev ako dar.

K tohtoročnému podujatiu hovorí predstaviteľka Katolíckeho hnutia žien Slovenska pani Mária Demeterová: „Po 16-tich rokoch realizácie podujatia Podeľme sa! sa Katolícke hnutie žien Slovenska rozhodlo odovzdať štafetu priateľom zo Spoločnosti Úsmev ako dar, ktorí nám výrazne pomáhali s organizáciou ostatných ročníkov tohto výnimočného podujatia. Naučili sa podujatie zrealizovať kontaktne a aj v časoch, keď to pandémia nedovoľovala, a to online. S pokojom v srdci im preto odovzdávame  toto podujatie do ich rúk a želáme im, aby ho vždy použili ako nástroj na šírenie a konanie dobra na celom Slovensku!“

Cieľom podujatia Podeľme sa! je pomôcť blížnym v  krízových životných situáciách a tak prispieť k formovaniu povedomia ľudí na Slovensku k solidarite a vzájomnej pomoci. Nejde o to, len dávať almužnu, ale podeliť sa s tým, čo si odopriem. „Výťažok 17. ročníka podujatia Podeľme sa! poslúži akútne na dokončenie troch skromných príbytkov v bratislavskej Petržalke pre ohrozené rodiny s deťmi – väčšinou pre mamky – samoživiteľky. Druhú časť výťažku použijeme na nevyhnutnú opravu strechy na sociálnom dome, ktorý je bezpečným domovom pre štyri rodiny s deťmi v Košiciach na Krompašskej ulici,“ uviedol Štefan Adamjak, výkonný riaditeľ Úsmev ako dar.

Vďaka pracoviskám spoločnosti Úsmev ako dar po celom Slovensku a sieti dobrovoľníkov sa Pôstna polievka uskutoční na mnohých miestach Slovenska. Katolícke ženy ako aj Úsmeváci veria, že otcovia biskupi prijmú pozvanie na vydávanie tejto pôstnej polievky veriacim tak ako po minulé roky. Zapojiť sa môžu všetci bez rozdielu, vo farnostiach či v spoločenstvách. Najčastejšia forma je pripraviť pôstnu polievku, za ktorú účastníci podujatia „zaplatia“ ako za sviatočný obed. To isté môžu urobiť rodiny aj doma, keď navaria skromný obed.

Pre darcov, ktorí sa chcú podeliť a nemôžu sa osobne zúčastniť podujatia s vydávaním pôstnej polievky, je pripravená možnosť podeliť sa jednoducho aj cez darcovský portál www.podelmesa.org.

Organizátori vopred ďakujú všetkým bohumilým darcom a prajú pokojné prežitie pôstu.

Zbierkový účet:
Výťažok Pôstnej polievky môžete poukázať na zbierkový účet vedený v Prima Banka Slovensko, a.s.:
SK08 3100 0000 0040 4002 9180
Podujatie vyhodnotíme 31.5.2023

Kontakt: Šimon Koliščák, , 0911 998 478

Pôstna polievka s otcami biskupmi v Bratislave 

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský spolu s bratislavským pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľkom budú v stredu 15. marca 2023 od 12:00 do 14:00 podávať pôstnu polievku v refektári Milosrdných bratov (vchod z Námestia SNP 11) v Bratislave.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.