Я студент з України і мені потрібна допомога

V dňoch 3.-9.7.2023 sa uskutočnil rozvojový pobyt pre mladých dospelých vo veku od 15 – 25  rokov z Centier pre deti a rodiny, realizovaný v rámci projektu „Zastavme bludný kruh chudoby mladých dospelých“. Tento pobyt bol zameraný na osobnostný rozvoj a rozvoj manažérskych zručností mladých dospelých a jeho hlavným cieľom bolo pripraviť mladých, ktorí sa nachádzajú na pomyselnom štarte do života, na osamostatnenie sa. V mladých vidíme veľký potenciál a chuť rásť a posúvať sa vpred, a preto vieme, že má táto práca veľký zmysel. Veríme, že nás čaká ešte množstvo takto obohacujúcich stretnutí v budúcnosti.

Cieľom tohto pobytu je pripraviť do života schopného mladého človeka, ktorý si je vedomý svojej hodnoty pre našu spoločnosť, a ktorý je schopný postarať sa o seba a neskôr aj o svoju budúcu rodinu. Naši domováci bývajú osamelí, nemajú blízkych ľudí, s ktorými by sa podelili o radosti, ale aj na koho by sa vedeli obrátiť v prípade ťažkostí. Z pocitu samoty sa odvíja mnoho ich ďalších nešťastí v živote. Častokrát sú naivní a dôverujú ľuďom práve z túžby nebyť sám. Tak sa stávajú ľahkými obeťami podvodníkov, prepadnú návykovým látkam, jednoducho ich zhltne ulica. Stáva sa, že príjmu našu pomoc až keď sú na samom dne a o to je to pre nás ťažšie.

Naše občianske združenie Úsmev ako dar existuje už 32 rokov a práve pri tejto skupine mladých ľudí si uvedomujeme význam prevencie. Z toho dôvodu organizujeme pre nich počas roka neformálne vzdelávanie či už formou víkendových alebo týždňových pobytov, ktorých cieľom je ich postupná príprava na odchod z domova. Vedúcimi pobytov bývalí domováci, ktorí sami prežili všetko, čo teraz prežívajú títo mladí ľudia v centrách. Odmietanie, nezáujem, strach, nezodpovedané otázky, rasizmus, sklamanie zo správania dospelých, ktorí ich majú vychovávať, chrániť, podporovať a pripravovať do života.

Cieľom rozvojového pobytu bolo poukázať a postupne deti pripravovať na realitu, ktorá nastáva po odchode z centra. Predstavili sme im formy bývania, možnosti zamestnania sa, zamerali sme sa na výchovu k rodičovstvu, prevenciu proti drogám, hrali sme hry na sebaspoznávanie a uvedomenie si svojej identity. Všetkým oblastiam sme sa venovali prostredníctvom zážitkových, interaktívnych aktivít v spolupráci s odborníkmi z externej oblasti (Kariera.sk, IPčko, osobný kouč Katka Potúčková, inmetric s.r.o.). 

 V rámci programu mladí ľudia absolvovali cvičné pohovory v našich partnerských spoločnostiach. Pre naše deti to bola veľmi zaujímavá a cenná skúsenosť do života. Veľmi oceňujeme túto možnosť a skúsenosť, ktorú naše deti dostali. Radi by sme spomenuli aspoň pár myšlienok spätnej väzby: „Bola to dobrá skúsenosť. Absolvoval som skutočný prijímací pohovor, bol to veľký stres, ale zvládol som to. A bolo tam super. Naučila som sa ako vychádzať s ľuďmi. Naučil som sa ako realizovať svoje sny. Dostala som vedomosti a podporu. Naučili ste ma veriť si. Mám zo všetkého dobrý pocit. Boli ste tu pre mňa, počúvali ste ma.“ 

Mnohých mladých ľudí poznáme od ich útleho detstva a sprevádzame ich do dospelosti. Aj to je dôvod, prečo nás považujú za blízkych ľudí dá sa povedať, že im nahrádzame rodinu. Sme pre nich ľudia, na ktorých sa obracajú s prosbou o pomoc, ale prídu sa podeliť aj so svojimi úspechmi, keďže majú s nami veľa pozitívnych zážitkov. Častokrát musíme ich očakávania zreálniť a musíme meniť ich postoj k životu, kedy boli zvyknutí len dostávať a brať bez toho, že by sami museli niečo urobiť. Potrebujú sa naučiť fungovať v medziľudských vzťahoch akéhokoľvek druhu, potrebujú si osvojiť sociálne, ale aj rodičovské zručnosti. Ale čo je najdôležitejšie potrebujú cítiť, že nie sú sami, a že vždy môžu prísť tak ako iní ľudia ku svojej rodine, a my ich vždy prijmeme.    

Chceme byť pre nich ľuďmi, ktorým môžu dôverovať na ktorých sa môžu obrátiť v prípade ťažkostí, ľuďmi s ktorými sa radi podelia o svoje radosti, ktorí ich naučia fungovať v medziľudských vzťahoch, ktorí ich vedia aj vyhrešiť. Títo mladí ľudia nemajú nikoho blízkeho, žiadnu rodinu, a kým im ju niekto nenahradí, radi preberieme tak dôležitú a veľakrát celoživotnú rolu v ich živote. 

Ďakujeme spoločnosti CTP Invest SK a spoločnosti DHL za dlhodobú podporu našej práce, v ktorej vidia veľký zmysel a taktiež ich zamestnancom, ktorí chodia na naše aktivity osobne a vo svojom voľnom čase sa venujú našim mladým. Pre nich to veľa znamená. Ďakujeme všetkým zamestnancom spoločnosti IBM Slovensko, DHL a Kariera.sk, ktorí sa venovali našim deťom a dali im cenné rady do života. Veľká vďaka patrí aj HRQ group. Pomoc však nie je vždy len o peniazoch. Je aj o venovaní svojho času, odovzdaní vlastných skúseností, zručností a vedomostí iným, o aktívnom počúvaní a pochopení. Našim deťom v centrách takáto forma pomoci a podpory veľmi chýba, a preto si ju veľmi ceníme a vážime. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.