Я студент з України і мені потрібна допомога

Každé dieťa potrebuje na zdravý harmonický, psychický a fyzický vývin rodinu. Súčasní odborníci sa zhodujú v názore, že žiadne zariadenie ústavnej výchovy ju nemôže plnohodnotne nahradiť. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar chce udelením Ceny Detského úsmevu oceniť konkrétnu činnosť, ktorá pomáha deťom znovu nájsť rodinu.

Cenu chápeme ako symbolické poďakovanie, morálne ocenenie a povzbudenie tých, ktorí pomáhajú deťom, ktoré nepatria nikomu ale tak trochu nám všetkým,

Túto cenu udeľujeme pod záštitou Milana Rúfusa.

Všeobecné podmienky

Cena detského úsmevu je ocenenie Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar prístupná všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili, aby opustené deti našli rodinu alebo aspoň prostredie, ktoré ju pripomína. Udeľuje sa v nasledovných kategóriách.

A) Konkrétna pomoc – pomoc konkrétnemu dieťaťu alebo skupine detí

B) Osvetovú pomoc – pomoc, ktorá pozitívne formuje verejnú mienku v prospech opustených detí v duchu filozofie ′Aby každé dieťa malo rodinu…′

C) Systémová pomoc – ocenenie verejnému činiteľovi za pomoc, ktorá mení celovú filozofiu a súčasný systém ústavnej výchovy smerom k rodine a mení internátny systém na systém v maximálne možnej miere pripomínajúci rodinu

Ocenenie sa bude odovzdávate na Vianočnom benefičnom koncerte Úsmev ako dar, ktorý budete môcť sledovať na obrazovkách Slovenskej televízie, na JEDNOTKE, 26. decembra 2008 o 11:10 hod.

Autor: Katarína Hlavandová, SPDDD ÚSmev ako dar

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.