Я студент з України і мені потрібна допомога

Leto sa skončilo a my sa chceme poďakovať všetkým partnerom, sponzorom, dobrovoľníkom a anjelom za pomoc s realizáciou letných táborov. Ďakujeme aj všetkým zamestnancom spoločností, ktorí sa zapojili do zbierky stravných lískov a podporili naše tábory. Tento rok sme pre deti zrealizovali 24 táborov po celom Slovensku.

Letné tábory sú vyvrcholením celoročnej Anjelskej činnosti naších dobrovoľníkov s deťmi v detských domovoch.

Aj tento rok prebieha súťaž o najkrajšiu a najvtipnejšiu fotografiu z táborov. Hlasovať o najkrajšiu fotku môžete do 15. septembra 2013 na našom Facebook-u.  Fotografia, ktorá bude mať najviac „lajkov“ vyhráva a autori získajú pre svoju pobočku 100 Eurový poukaz na nákup v internetovom obchode www.tpd.sk

Ďakujeme všetkým zasmestnancom a spoločnostiam za vyzbierané stravné lístky a finačné dary:

biatec  eurosafe 

otpbank log horiz claim S 

 

RK zaruby logo


Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

ANASOFT APR, s.r.o.
AQUILA s.r.o.
ASIO – SK s.r.o.
BIATEC GROUP a.s.
Centrum voľného času v Turčianskej Štiavničke
Dobrovoľný hasičský zbor Spišské Podhradie
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
DSV Slovakia, s.r.o.
E. ON IT Slovakia, s. r. o.
EKO – podnik verejnoprospešných služieb
ENVI-PAK, a.s.
EUROSAFE Slovakia s.r.o.     
GTS Slovakia, s.r.o.
GurmEko
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
I.D.C. Holding, a.s.
IDS Scheer SDC, s.r.o
Jozef Novysedlák a jeho kamaráti horolezci
Lekáreň pri radnici, s.r.o.
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Mgr. Ivana Palenčárová
Mgr. Veronika Křupková
Múzeum mesta Bratislavy
Nemocnica s poliklinikou Medissimo
Novartis Slovakia, s.r.o.
Opal Fytos, a.s.
OTP Banka Slovensko, a.s.
penzión Podzámok v Spišskom Podhradí
Spišský hrad
Rádio Viva
Renault Slovensko, s.r.o.
ROBEN – TRANS, s.r.o.
rodina Bartková
rodina Batoryová
rodina Čulá
rodina Ptáková
rodina Sabúchová
rodina Suchá
rodina Šavrnochová
rodina Vošková
SIMIO, s.r.o.
Slovenská plavba a prístavy – lodná osobná doprava. a.s.
SMM, s.r.o. Skalica
SOFTEC, s.r.o.
Sokoliareň pod Spišským hradom
spoločnosť DHL
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy
Swiss Re Business Services (Slovakia), s.r.o.
TARZANIA Skalica
TECHO, s.r.o.
Telefónica Slovakia, s.r.o.
Telegrafia, a.s.
Teleperformance Slovakia
Tory Consulting, a.s.
Viessmann, s.r.o.
Zoologická záhrada Bojnice

Fotogaléria z letných táborov 2013:

{flv}dakovne video{/flv}

 

Zoznam realizovaných táborov:

Názov/

Cieľová skupina

Dátum/

miesto

Pobočka

Počet detí/

vedúcich

Cieľ

Environmentálny tábor

 

22.-28.7.2013

Bratislava

Bratislava

18/4

Cieľom tábora je prostredníctvom aktivít a činností rozvíjať u detí z detských domovov z celého Slovenska sociálne a komunikačné zručnosti, podporiť medziľudské vzťahy a environmentálnu výchovu. Plánované sú výlety do okolia s cieľom spoznávať prírodné krásy a bohatstvo Slovenska a tým podporiť vzťah detí k prírode a jej ochrane.

Mladí dospelí

22.-28.7.2013

Bratislava

Bratislava

18/4

Cieľovou skupinou sú mladí dospelí z detských domovov, ktorí sú vo veku

16 – 21 rokov. Aktivity budú zamerané na získanie zručností, samostatnosti, informácií o možnostiach bytovej otázky, zamestnanosti, vzdelávania. Mladých dospelých chceme citlivo konfrontovať s realitou za bránami detských domovov. Venovať sa im budú bývalí domováci, ktorí sami zažili ústavnú starostlivosť a chcú odovzdať svoje skúsenosti mladším. Zároveň budú prizvaní odborníci z rôznych oblastí (Profesia, ÚPSVaR, ……), naši partneri sa deťom budú venovať a umožnia im absolvovať vstupné prijímacie pohovory, taktiež si osobne pozrieme útulky a iné zariadenia bez bezdomovcov a sociálne odkázaných klientov.

Fortuna

 

11.-17.8.2013

Skalica

Bratislava

18/5

Cieľom pobytu je predchádzanie sociálnopatologickým javom detí a mládeže zo sociálne slabých rodín, počas jednotlivých dní sa deti oboznámia so škodlivosťou drog a zdravým spôsobom života. Tábor je vyvrcholením aktivít pre deti zo sociálnej ubytovne Fortuna v Bratislave, kde už štyri roky prevádzkujeme 5-krát do týždňa nízkoprahový klub, a poskytujeme sociálne poradenstvo rodinám. Tábor nadväzuje na uvedenú činnosť a doplnený je o dva víkendové pobyty.

Náhradné rodiny

September 2013

Svätý Jur

Bratislava

40 ľudí/4 odborníci

Cieľovou skupinou sú náhradné rodiny spolu s ich deťmi, s ktorými spolupracujeme a podporujeme ich počas celého roka. Počas pobytu je náhradným rodičom ponúknutý odborný program – vzdelávanie a relaxácia, výmena skúseností, načerpanie nových poznatkov, nadväzujeme na kluby náhradných rodín. Rodiny sú z bratislavského, trnavského a nitrianskeho kraja. Program pre deti počas dňa by zostavovali dobrovoľníci – kúpanie, šport, hry, výlety do prírody.

Podajme si ruky

11.-17.8.2013

Skalica

Bratislava

18/4

Rozvoj a prehlbovanie vzťahov medzi Anjelmi – dobrovoľníkmi a deťmi z detských domovov a krízových centier v bratislavskom kraji. Podpora socializácie detí, podpora sebavedomia a seba hodnoty. Kvalitne využívaný voľný čas zameraný na všeobecný rozvoj detí a prehlbovanie si sociálnych zručností.

Rozdelení súrodenci

September 2013

Svätý Jur

Bratislava

20/5

Zámerom tohto projektu je umožniť súrodeneckým skupinám, ktoré žijú oddelene v detských domovoch a rodinách, aby strávili aspoň určitý čas spolu. Tieto deti sa častokrát vidia po dlhých rokoch, respektíve prvýkrát. Aktivity počas celého tábora sú zamerané na posilňovanie súrodeneckých väzieb, na vzájomné poznávanie ale aj na sebapoznávanie.

Deti zo sociálne slabších rodín

25.-30.8.2013

Skalica

Bratislava

20/5

Tábor je zameraný pre deti zo sociálne slabších rodín, ktoré majú výchovné alebo školské problémy. Tieto plynú z ich rodinných pomerov. Počas tábora chceme týmto deťom ponúknuť program, ktorý bude zameraný najmä na sebaspoznávanie, rodičia prejdú komunikačnými zručnosťami a nácvikom zvládania konfliktov, spolu sa budú učiť fungovať ako rodina. Tábor je vyvrcholením pravidelnej celoročnej práce s rodinami, kde poskytujeme sociálne poradenstvo a sprevádzanie. Táboru predchádzajú jednodňové vzdelávacie stretnutia rodičov ale aj detí a dva víkendové pobyty pre rodičov a deti.

Spevácky tábor

5.-11.8.2013

Šachtičky

Bratislava

20/5

Účastníkmi tábora budú spevácky nadané detí z detských domovov vybrané z regionálnych kôl Najmilšieho koncertu roka. Cieľom tábora je umožniť talentovaným deťom zdokonaliť sa v speve. Deti budú rozvíjať svoj talent, budú sa učiť správnu hlasovú techniku, ako uvoľnene vystupovať na pódiu, ako odbúravať trému počas vystúpenia, a pod. Rozšíria si svoj hudobný rozhľad počúvaním rôznorodej hudby. Pobyt je pod odbornou garanciou skúseného speváka a bude prebiehať aj formou workshopov. Každoročne sa tábora zúčastnia niektorí speváci, ktorí s deťmi nacvičia veľmi pekný galavečer, ktorý sa koná vždy posledný večer na rozlúčku. Tábor má pokračovanie na jeseň, kde sa vybrané deti pripravujú na svoje spoločné vystúpenie s umelcami, ktoré nám predvedú na vianočnom benefičnom koncerte.

Anglicky tábor

august 2013

5 nocí

Bratislava

15/5

Angličtina je najrozšírenejším jazykom na svete a dorozumiete sa ňou takmer všade.V dnešnej dobe je ovládanie tohto jazyka nevyhnutnosťou. Deti sa učia veľmi rýchlo a rýchlo pochytia aj novú slovnú zásobu, prízvuk a prirodzene začnú hovoriť po anglicky. Cieľom tábora je prostredníctvom aktivít v interiéri ale aj v prírode, športových hier, kreslenia, rôznych súťaži a rozhovorov, spievania, recitovania,  hravou formou rozvíjať u detí komunikačné   zručnosti v anglickom jazyku, podporiť medziľudské vzťahy a možno vytvoriť nové medzinárodné priateľstvá.

Splavovací tábor

15.-20.7.2013

Vlkanová

Banská Bystrica

16/2

Účelom pobytu bude najmä pôsobenie na odstránenie problémového správania u detí zo sociálne slabých rodín vychádzajúceho z poruchy pripútania, vzťahov s biologickou rodinou. Program bude zameraný na rozvoj sociálnych zručností, získanie potrebných spoločenských a hygienických návykov a na zabezpečenie vhodného využitia voľného času. Prostredníctvom tematizovaných a rolových hier budeme vplývať na osvojenie nových, adekvátnych vzorcov správania sa u detí. Počas tábora deti budú mať možnosť zažiť splavovanie a vodácky život.

Zelená planéta

 

26.-31.8.2013

Očová

Banská Bystrica

16/6

Cieľom podujatia je naučiť deti vyrastajúce v profesionálnych rodinách  ako sa dá prežiť v prírode, čo všetko nám príroda ponúka, a že spolupráca je kľúčom k riešeniu problémov. Naučíme sa mnohé triky prežitia v prírode, zahrajú sa hry, ktoré rozvinú ich zručnosti a naučia sa pracovať v tíme.

Nielen nebu patria hviezdy…

 

19.-24.8.2013

Očová

Banská Bystrica

16/6

Hlavným cieľom tábora je podpora a prehlbovanie vzťahov medzi Anjelmi – dobrovoľníkmi a deťmi z detských domovov. Tiež tradičné spojenie dvoch detských domovov Valaská – Banská Bystrica umožňuje kamarátom opätovné stretnutie a upevňovanie priateľstiev. Spoločne strávený čas im upevní vzťahy nielen medzi anjelmi, ale aj deťmi navzájom.

Doba kamenná

 

12.-17.8.2013

Očová

Banská Bystrica

16/6

Cieľom podujatia je nielen deťom priblížiť ako kedysi žili predkovia v Dobe kamennej, ale hlavne naučiť ich ako sa dá prežiť v prírode, čo všetko nám príroda ponúka, a že spolupráca je kľúčom k riešeniu problémov. Naučíme sa mnohé triky prežitia v prírode, ako postavenie prístrešku, či založenie ohňa pomocou kresadla, uvarenie jedla na ohni a mnohé iné. Deti budú mať možnosť zažiť súlad človeka s prírodou.

DeD Kremnica

28.7.-4.8.2013

5 nocí

Prievidza

36/4

Cieľom pobytového podujatia je upevňovať dlhodobú spoluprácu s detským domovom a na tradíciu letných táborov. Minulý ročník bol zameraný na pravidlá správania sa v rôznych oblastiach. Tento rok sme si za hlavný cieľ stanovili naučenie detí správnym hygienickým návykom  a nadviazanie na osvojovanie si pravidiel fair – play, o ktoré sa snažíme počas celého roka. Tieto ciele budeme dosahovať pomocou realizácie modelových situácií, zážitkových hier ale i individuálnej komunikácie, pri ktorej sa budeme snažiť odhaliť problematické stránky osobností detí nie len v týchto dvoch oblastiach.

Pripravení do života

4.-9.7.2013

Štiavnické Bane

Nitra

18/4

Cieľom tábora je pomôcť pripraviť účastníkov na plnohodnotné, sebavedomé a zodpovedné občianstvo prostredníctvom prehlbovania ich právneho vedomia.

Štiavnickí dobrodruhovia

(Deti z DeD a náhradných rodín)

9.-14.7.2013

Štiavnické Bane

Nitra

18/4

Cieľom tábora je pomôcť deťom formovať životné návyky v prírode, naučiť ich väčšej samostatnosti a zodpovednosti za seba a kolektív, spoznávať krásy prírody a v neposlednom rade spoznať nových priateľov.

Viem, že ťa nepotrebujem

(Deti z DeD)

August 2013

Štiavnické Bane

Nitra

15/4

Cieľom tábora je poukázať na škodlivosť drog a samotnej závislosti. Aktivitami zaoberajúcimi sa najmä postojmi, príčinami, a dôsledkami užívania drog prehĺbiť u detí z detských domovov negatívny vzťah k drogám a závislosti. Viesť ich k aktívnemu prežívaniu ich voľného času.

Časopriestor

August 2013

5 nocí

Trnava

30/7

Cieľom tábora bude zážitkovou pedagogikou oboznámiť deti s jednotlivými obdobiami našej histórie, ktoré významne ovplyvňujú naše dejiny. Počas programu ich oboznámime so spôsobom života v jednotlivých obdobiach  vývoja ľudstva. Deti sa zamyslia, či sú ľudské hodnoty a formy, prejavy správania viazané na obdobie a posúdiť či majú možnosť porovnať jednotlivé obdobia a posúdiť či naozaj ľudstvo napreduje po stránke vývoja ľudskej osobnosti alebo v technologickej oblasti.

Náhradní rodičia
s deťmi

17. – 21.7.2013 Košická Belá

Košice

70

Deti trávia voľný čas so svojimi rodičmi v kruhu iných náhradných rodičov. Rodičom sú k dispozícií psychologičky, ktoré im ponúkajú priestor na riešenie problémov a odpovede na ich otázky, ktoré ako náhradní rodičia riešia každý deň. Deťom sa počas aktivít pre rodičov venujú dobrovoľníci, ktorí si pre nich pripravia bohatý zábavný program prostredníctvom tvorivých dielni, športových hier a súťaží, workshopov, výletov a prechádzok do okolitej prírody.

Prímestský tábor – deti z náhradných rodín

August 2013

Košice

Košice

30/6

Prímestský tábor je venovaný deťom v náhradnej rodinnej starostlivosti, s ktorými sa dobrovoľníci stretávajú na pravidelných svojpomocných skupinách. Deti sa budú spoločne stretávať počas jedného týždňa. Deťom bude pripravený program zábavného i edukačného charakteru prostredníctvom tematických tvorivých workshopov, outdoorových a indoorových hravých aktivít. Tábor má utužovať priateľské väzby medzi rovesníkmi v rovnakej životnej situácií, a zároveň má primäť deti k efektívnemu tráveniu voľného času.

Centrum Dorka KE – krízové stredisko

August 2013

Spišská Stará Ves

Košice

15/4

Tábor bude venovaný deťom z centra Dorka v Košiciach, konkrétne z krízového strediska v rámci tohto zariadenia. Sú to deti, ktoré boli vyňaté z rodiny, pretože im z určitého dôvodu neboli poskytnuté základne a nevyhnutné podmienky na život. Pobyt bude zameraný na posilnenie vzájomných vzťahov medzi deťmi, na zlepšovanie komunikačných a sociálnych zručností, bude podnecovať deti ku kreativite , sebapoznaniu a osobnostnému rozvoju.

DeD Hurbanová

Júl 2013

Banská Štiavnica

Košice

16/4

Tábor pre deti z detského domova na Hurbanovej ulici v Košiciach sa bude niesť v duchu slovenských ľudových tradícií, poznávania prírodných krás Slovenska, posilňovaniu detských zručností a všestranného rozhľadu. Pre deti bude pripravený bohatý program v dielňach ľudovej tvorby, výlety do okolia Banskej Štiavnice, aktivity v prírode.

Boj o prežitie na Liptove

10.-16.8.2013

Spišská Stará Vec

Ružomberok

20/5

Zámerom tábora je spoznať Liptov z inej perspektívy a posilniť vzťahy medzi deťmi navzájom a deťmi a anjelmi, ktorí začali v DeD navštevovať. Plánujeme navštíviť prírodu na Liptove a spoznať krásy Slovenska osobne, nie len cez internet. Deti sa naučia orientovať v lese, ako založiť správne oheň, poskytnúť prvú pomoc  pri zranení v lese, navštívime prírodnú kaďu a spoznáme prírodné krásy Liptova. Cieľovou skupinou pre „Boj o prežitie na Liptove“ sú deti z DeD Kráľova Lehota.

Divočina 1

26.-1.9.2013

Miesto neurčené

Ružomberok

20/6

Zámerom tábora je spoznať prírodu z inej perspektívy než z internetu a posilniť vzťahy medzi deťmi navzájom a deťmi a anjelmi, ktorí začali v DeD navštevovať. Plánujeme navštíviť krásy Slovenska osobne, nie len cez internet. Deti sa naučia orientovať v lese, ako založiť správne oheň, poskytnúť prvú pomoc  pri zranení v lese, a pod. Cieľovou skupinou pre „Boj o prežitie na Liptove“ sú deti z DeD Ružomberok.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.