Я студент з України і мені потрібна допомога

Byť odkázaný sám na seba po dovŕšení dospelosti, si mnohí z nás nevedia ani predstaviť. Spoliehame sa na pomoc svojich blízkych, kým sa postavíme na svoje vlastné nohy. Deti z detských domovov sa veľakrát na pomoc svojich blízkych spoľahnúť nemôžu. Musia sa na svoj odchod z detského domova pripraviť.

Táto príprava nie je vôbec jednoduchá, pretože nikto im nevie zaručiť, čo ich za bránami čaká. Je dôležité, aby nazbierali dostatok informácií, ktoré im môžu pomôcť.

Jedným z týchto informačných kanálov bol aj zimný pobytový vzdelávací tábor vo Veľkej Lomnici pre deti z detského domova na Uralskej ulici 1 v Košiciach. Neformálnym vzdelávaním prebiehali počas pobytu v závislosti od veku detí interaktívne workshopy a diskusie zamerané na prípravu v oblasti finančnej gramotnosti, možnosti bývania a zamestnania, na praktické znalosti ako písanie životopisu či priebeh pracovného pohovoru. Vedúci tábora sa v deťoch snažili podporovať ich vlastnú identitu, formovanie dlhodobých perspektívnych vzťahov. Skrze aktivít mali deti možnosť vyjadriť svoj názor a pozitívne tráviť svoj voľný čas ako prevencia pred nepriaznivými elementmi ako sú drogy, alkohol či nástrahy ulice.

 

Tábor sa konal s finančnou podporou Nadácie Volkswagen Slovakia.

 

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.