Я студент з України і мені потрібна допомога

Rodinný detský domov na Ukrajine v obci Seredné je zameraný na poskytovanie individuálnej starostlivosti opusteným deťom, ktorým bola súdom nariadená ústavná výchova s cieľom zabezpečiť ich zdravý vývoj, vzdelanie a prípravu na zaradenie sa do samostatného života. V apríli 2009 sme otvorili druhú časť Detského domova sv. Alžbety, ktorá od leta roku 2009 slúži aj ako Detašované pracovisko Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. 

Manželia Posypankovci ako profesionálni rodičia nášho detského domova už tretí rok poskytujú starostlivosť ôsmim deťom. Ide o tri súrodenecké skupiny. Z našej iniciatívy a skúseností vznikla v roku 2010 v zakarpatskej oblasti svojpomocná skupina pre profesionálnych rodičov, ktorá im slúži na vzájomnú výmenu skúseností v oblasti starostlivosti o prijaté deti.

Profesionálni rodičia s deťmi„Najviac nás teší, keď deti v noci pokojne oddychujú. Ak človek v noci pokojne spí, je uvoľnený, nemá strach. Keď sme ako profirodičia začínali a prišli k nám prvé deti, ich noci neboli pokojné, jedno dieťa plakalo, druhé kričalo zo sna, navzájom sa budili. Keď sme prvý raz zbadali, že spia pokojne, potešili sme sa – už je dobre,“ hovorí Líza Posypanková.

ĎAKUJEME: Oblastní charita Znojmo – Česká republika, Kindermissionswerk, Aachen – Nemecko, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety – Slovensko, Ing. Jozef Bačo, generálny riaditeľ Transservis, a .s. Košice – Slovensko, ITES Vranov, s.r.o., Vranov nad Topľou – Slovensko, Ing.Juraj Podracký s manželkou – Slovensko a Kongregácia Jesu – Slovensko.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.