Я студент з України і мені потрібна допомога

Poskytovateľ KC SPDDD Úsmev ako dar, Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného garanta komunitného centra. Výberové konanie sa uskutoční dňa 23/10/2017 O 9:30 HOD. V PRIESTOROCH KOMUNITNÉHO CENTRA ÚSMEV AKO DAR, SNP 15, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA.

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu SPDDD Úsmev ako dar, SNP 15, 979 01 Rimavská Sobota. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia o ktorú pozíciu, prípadne ich kombináciu, majú záujem.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 18/10/2017. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Pre ďalšie informácie kliknite sem.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.